Kategori: Akciğer Kanseri Tedavi Yöntemleri

Home / Akciğer Kanseri Tedavi Yöntemleri
Akciğer Kanserinde Video Yadımlı (VATS) Ameliyatlar Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?
Yazı

Akciğer Kanserinde Video Yadımlı (VATS) Ameliyatlar Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?

Akciğer Kanserinde Video Yadımlı (VATS) Ameliyatlar Nasıl ve Ne Zaman Yapılır? konusunda yazılan bu yazı akciğer kanser cerrahisi alanında uzman Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından kaleme alınmış ve bilgi amaçlı paylaşılmıştır. Günümüzde Evre 1 (erken evre) akciğer kanserinde hasta açısından herhangi bir  olumsuz durum yoksa  ve onkolojik açıdan yeterli  bir cerrahi uygulanabilecekse VATS ile rezeksiyon...

Akciğer Kanseri Tedavisinde Robotik Ameliyatlar
Yazı

Akciğer Kanseri Tedavisinde Robotik Ameliyatlar

Akciğer Kanseri Tedavisinde Robotik Ameliyatlar konusunda yazılan bu yazı akciğer kanser cerrahisi alanında uzman Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından kaleme alınmış ve bilgi amaçlı paylaşılmıştır. Son yıllarda tüm cerrahi branşlarda olduğu gibi göğüs cerrahisinde de minimal invazif yöntemler tercih edilmektedir. Bunlar Videotorakoskopik ve Robotik ameliyatlardır. Robotik ameliyatın avantajları nelerdir? -Cerraha torakoskopik aletlerin sağlayamadığı serbestlik derecesinde...

Akciğer kanserinin Dördüncü Evresinde Cerrahi Tedavi Yapılabilir Mi?
Yazı

Akciğer kanserinin Dördüncü Evresinde Cerrahi Tedavi Yapılabilir Mi?

Akciğer kanserinin Dördüncü Evresinde Cerrahi Tedavi Yapılabilir Mi? konusunda yazılan bu yazı akciğer kanser cerrahisi alanında uzman Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından kaleme alınmış ve bilgi amaçlı paylaşılmıştır. Akciğer kanseri en sık karşı akciğer, beyin, karaciğer , sürrenal (böbrek üstü bezi) ve kemik metastazı yapmaktadır. Bu bölgelere metastaz yapmış olan akciğer  kanseri hastalarında tedavi önceki...

Yazı

Akciğer Kanseri Ameliyatı Sonrası Ne Gibi Sorunlar Olabilir?

Akciğer Kanseri Ameliyatı Sonrası Ne Gibi Sorunlar Olabilir? konusunda yazılan bu yazı akciğer kanser cerrahisi alanında uzman Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından kaleme alınmış ve bilgi amaçlı paylaşılmıştır. Ameliyat sonrası (postoperatif) komplikasyonların engellenebilmesi, preoperatif hazırlığın  iyi yapılması , olası sorunların önceden bilinmesi , postoperatif  dönemde  de önlemlerin alınması ve tanının erken konularak müdahalesi ile mümkündür....

Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Sonrası Radyolojik Takip Protokolü
Yazı

Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Sonrası Radyolojik Takip Protokolü

Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Sonrası Radyolojik Takip Protokolü konusunda yazılan bu yazı akciğer kanser cerrahisi alanında uzman Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından kaleme alınmış ve bilgi amaçlı paylaşılmıştır. Farklı takip protokolleri vardır. Nüksün ilk iki yılda görülmesinden dolayı bu sürede periyodik olarak tüm vücut PET/BT incelemenin yapılması gerekir. – Her 3 ayda bir akciğer grafisi...

Akciğer Kanserinde Minimal İnvaziv Uygulanan Ameliyatlar
Yazı

Akciğer Kanserinde Minimal İnvaziv Uygulanan Ameliyatlar

Akciğer Kanserinde Minimal İnvaziv Uygulanan Ameliyatlar konusunda yazılan bu yazı akciğer kanser cerrahisi alanında uzman Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından kaleme alınmış ve bilgi amaçlı paylaşılmıştır. A) AKCİĞER KANSERİNDE VİDEO YARDIMLI (VATS) AMELİYATLAR NASIL – NE ZAMAN YAPILIR? Günümüzde Evre 1 (erken evre) akciğer kanserinde hasta açısından herhangi bir olumsuz durum yoksa ve onkolojik açıdan...

Mezotelyoma Hastalığı Tedavi Seçenekleri Nelerdir?
Yazı

Mezotelyoma Hastalığı Tedavi Seçenekleri Nelerdir?

Mezotelyoma Hastalığı Tedavi Seçenekleri Nelerdir? konusunda yazılan bu yazı akciğer kanser cerrahisi alanında uzman Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından kaleme alınmış ve bilgi amaçlı paylaşılmıştır. Bugüne değin mezotelyoma tedavisinde cerrahi, kemoterapi, radyoterapi, kombine tedavi seçenekleri denenmiştir. Son 10 yılda fotodinamik tedavi, gen tedavisi gibi yeni–umut verici çalışmalar da halen sürmektedir. Cerrahi tedavi: Mezotelyoma lokal bir...

Göğüs Duvarı Tümörlerinde Cerrahi Tedavi Yöntemleri
Yazı

Göğüs Duvarı Tümörlerinde Cerrahi Tedavi Yöntemleri

Göğüs Duvarı Tümörlerinde Cerrahi Tedavi Yöntemleri konusunda yazılan bu yazı akciğer kanser cerrahisi alanında uzman Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından kaleme alınmış ve bilgi amaçlı paylaşılmıştır. Göğüs duvarı tümörü tedavisinde öncelikle kitlenin tanısı konmalıdır çünkü bazı tümörler; Ewing sarkomu ve plazmositom gibi tümörler radyoterapi/kemoterapi  yapılması gerekebilir.  Veya göğüs duvarına metastaz yapmış başka bir tümöre bağlı olabilir....

Akciğer Zarı Yapıştırma İşlemi
Yazı

Akciğer Zarı Yapıştırma İşlemi

Akciğer Zarı Yapıştırma İşlemi konusunda yazılan bu yazı akciğer kanser cerrahisi alanında uzman Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından kaleme alınmış ve bilgi amaçlı paylaşılmıştır. Akciğer zarı yapıştırma işlemi yani Plörodezis te amaç, göğüs kafesi içinde sıvı birikimini (plevral efüzyon) ve pnömotoraksın nüks etmesini engellemek için her iki akciğer zarının (visseral ve parietal plevranın) yapışmasını sağlayarak plevral boşluğu ortadan...

Akciğer Zarı Yapıştırma İşlemi Nasıl Yapılır? Hangi Komplikasyonlar Görülür?
Yazı

Akciğer Zarı Yapıştırma İşlemi Nasıl Yapılır? Hangi Komplikasyonlar Görülür?

Akciğer Zarı Yapıştırma İşlemi Nasıl Yapılır? Hangi Komplikasyonlar Görülür? konusunda yazılan bu yazı akciğer kanser cerrahisi alanında uzman Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından kaleme alınmış ve bilgi amaçlı paylaşılmıştır. En etkili akciğer zarı yapıştırma işlemi (plöredesiz) yöntemi genel veya lokal anestezi ile yapılan torakoskopik yöntemle olmaktadır. Kateter veya toraks tüpü içinden  lokal anestezik ajanla beraber verilebilir ancak...