Akciğer Zarı Yapıştırma İşlemi Nasıl Yapılır? Hangi Komplikasyonlar Görülür?

Akciğer Zarı Yapıştırma İşlemi Nasıl Yapılır? Hangi Komplikasyonlar Görülür?

Akciğer Zarı Yapıştırma İşlemi Nasıl Yapılır? Hangi Komplikasyonlar Görülür? konusunda yazılan bu yazı akciğer kanser cerrahisi alanında uzman Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından kaleme alınmış ve bilgi amaçlı paylaşılmıştır.

En etkili akciğer zarı yapıştırma işlemi (plöredesiz) yöntemi genel veya lokal anestezi ile yapılan torakoskopik yöntemle olmaktadır.

Kateter veya toraks tüpü içinden  lokal anestezik ajanla beraber verilebilir ancak plöredezis etkisi daha düşük olur

AKCİĞER ZARI YAPIŞTIRMA İŞLEMİNİN NE GİBİ KOMPLİKASYONLARI OLMAKTADIR?

Çok az görülmekle beraber tüm ajanlarla olmakla beraber steril talk da daha sık komplikasyon olmakta. Ekstraplevral talk yayılımını önlemek için büyük partiküllü talk tavsiye edilmektedir.

  • ARDS ve Pnömonitis: Hastada ciddi solunum  sıkıntısı gelişebilir
  • Ağrı olabilir ancak ağrı kesiciler ile düzelir
  • Geçici ateş olabilir
  • Çok nadir de olsa pulmoner emboli görülebilir buda antikoagulasyon ile düzelir

AKCİĞER ZARI YAPIŞTIRMA İŞLEMİ BAŞARISINI ETKİLEYEN DURUMLAR NELERDİR?

Mezotel tabaka ne kadar fazla hasar olursa plöredezis başarısı artar, plevral sıvıda düşük pH ve glukoz seviyelerinde de plöredezis başarısı düşüktür.

Farklı tümör tiplerinin plörodezis  yanıtı değişken olmaktadır. Mezotelyoma ve akciğer kanserine bağlı plevral efüzyonlarda düşük plöredez oranları verilmiştir.Over, meme kanserliler ve lenfoma da başarı oranı daha yüksektir.  Akciğer kanseri ve mezotelyomada ki plörodezis  başarısının düşüklüğü akciğerin tümör tarafından sarılması ve endobronşial tümöre bağlı akciğerin açılamaması(ekspanse olamaması ) sonucudur.

PLÖREDEZİS MEKANİZMALARI

  1. İnflamasyon: Plevral boşluğun drenaj sonra, iki plevral yaprak temas halindedir. Bu sıkı birlikteliği korumak için, fibrin yapışması ve fibrotik doku oluşumuna ihtiyaç vardır. Plevral yapışma her iki plevral yaprakta güçlü bir tahriş olduğunda daha sağlam olmaktadır buda en ektili kimyasal ajan olan steril talk ile sağlanmaktadır.
  2. Plevral fibrinolitik aktiviteyi azaltmak ve koagulasyonu artırmaktır. Burda amaç fibroblastların artışını sağlamaktır.
  3. Mezotel tabakanın hasar düzeyi

Akciğer Zarı Yapıştırma İşlemi Nasıl Yapılır? Hangi Komplikasyonlar Görülür? hakkındaki bu yazı akciğer kanseri cerrahisi uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından yazılmıştır. Kaynak belirtmeden kopyalanamaz.