Akciğer Kanserinde Evreleme Nedemektir?

Akciğer Kanserinde Evreleme Nedemektir?

Akciğer Kanserinde Evreleme Nedemektir? konusunda yazılan bu yazı akciğer kanser cerrahisi alanında uzman Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından kaleme alınmış ve bilgi amaçlı paylaşılmıştır.

Evreleme akciğer kanserli bir hastanın değerlendirilmesinde en önemli adımdır. Hastalığın yaygınlığını belirleyerek tedavinin planlanması ve prognozun öngörülmesini sağlamaktadır.

Kanserde hastalığın tuttuğu organlar, tümörün büyüklüğü, yayılımın genişliği gibi kimi parametreleri dikkate alarak, benzer özellik gösteren olgulardan gruplar oluşturmak ve bunları kanser yükünün ağırlığına göre derecelendirmeye “evreleme” denir. 

Genel olarak evreleme ilerleme ve yayılma gösterebilen bir hastalığın benzer seviyelerindeki hastaları gruplandırmak ve değerlendirmeye alınmış olan bireydeki hastalık seviyesinin bu gruplardan hangisine girebileceğini tespit etmektir.

Evreleme hastanın sağ kalımının belirlenmesi ve hastaya uygulanacak sağaltım yönteminin kestirilmesi açısından yararlı olur.

EVRELEME TÜRLERİ NELERDİR?

Klinik evreleme: İlk muayene, tanısal metotlarla yapılan evreleme.

Patolojik evreleme:Ameliyat sonrası yapılan evreleme.

Yeniden evreleme:Onkolojik tedavi sonrası yapılan evreleme.

Rekürrens (Nüks ) evreleme:Akciğer kanserinin nüks etmesi üzerine yapılır

Otopsi evreleme:

Evreleme hem Küçük Hücreli Dışı Akciğer kanseri hem de küçük hücreli akciğer kanseri için aynı şekilde yapılmakta.

Akciğer Kanserinde Evreleme Nedemektir? hakkındaki bu yazı akciğer kanseri cerrahisi uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından yazılmıştır. Kaynak belirtmeden kopyalanamaz.