Kategori: Akciğer Kanseri

Home / Akciğer Kanseri
TIMUS TÜMÖRLERİ (TİMOMA)
Yazı

TIMUS TÜMÖRLERİ (TİMOMA)

Timoma ve timik karsinom nedir ? —-Nadir görülen tümörlerdendir tüm kanserler arasında yaklaşık %1-1,5 oranında görülür. Timus tümörleri, anterior mediasten dediğimiz göğüs ön boşluğu iman tahtası(sternum ) arkası kalp ve büyük damarların önünde bulunan timus bezi tümörüdür. — Timus tümörleri geniş bir adlandırmadır, ancak timoma ve timik karsinom timik epitelin farklılaşmasından gelişen en sık görülen...

Nedir Bu Akciğer Kanseri?
Yazı

Nedir Bu Akciğer Kanseri?

Nedir Bu Akciğer Kanseri? konusunda yazılan bu yazı akciğer kanser cerrahisi alanında uzman Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından kaleme alınmış ve bilgi amaçlı paylaşılmıştır. Dünya nüfusunun artışına ve nüfustaki yaşlanmaya bağlı olarak 2025 yılında 19,3 milyon yeni kanser vakası olacağı belirtilmiştir. Ülkemizde yaklaşık her yıl 160 bin yeni kanser tanısı konulmaktadır. Bu gidişle de 2023...

Akciğer Kanseri Nedenleri ve Sıklığı
Yazı

Akciğer Kanseri Nedenleri ve Sıklığı

Akciğer Kanseri Nedenleri ve Sıklığı konusunda yazılan bu yazı akciğer kanser cerrahisi alanında uzman Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından kaleme alınmış ve bilgi amaçlı paylaşılmıştır. Ülkemizde erkeklerde en sık, kadınlarda ise 5’inci sırada görülen kanser tipidir. Erkeklerde tüm kanserleri yüzde 21, kadınlarda ise yüzde 5’ ini oluşturmaktadır. Ülkemizde yaşa standardize insidans hızı erkeklerde 100 binde...

Akciğer Kanserinin Başlıca Nedenleri
Yazı

Akciğer Kanserinin Başlıca Nedenleri

Akciğer Kanserinin Başlıca Nedenleri konusunda yazılan bu yazı akciğer kanser cerrahisi alanında uzman Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından kaleme alınmış ve bilgi amaçlı paylaşılmıştır. Akciğer kanserinin başlıca nedenleri şu şekilde sıralanabilir; Çevresel ve mesleki maruziyet; Erkekler kadınlara göre 3 kat riskli, gemi izolasyın ve otomotiv sanayi de risk artmaktadır. Asbest: Akciğer ve plevra kanseri riski...

Sigara Akciğer Kanserine Nasıl Yol Açar?
Yazı

Sigara Akciğer Kanserine Nasıl Yol Açar?

Sigara Akciğer Kanserine Nasıl Yol Açar? konusunda yazılan bu yazı akciğer kanser cerrahisi alanında uzman Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından kaleme alınmış ve bilgi amaçlı paylaşılmıştır. Sigara içimi oksidatif stres yolu üzerinden birçok inflamatuar mediyatör ve büyüme faktörünün (TGF-B, EGFR, IL-1, IL-8 ve G-CSF gibi) salınımını artırır ve bu inflamasyon sigara içimi bırakıldıktan sonra bile...

Akciğer Kanserinde İmmünoterapinin Yeri
Yazı

Akciğer Kanserinde İmmünoterapinin Yeri

Akciğer Kanserinde İmmünoterapinin Yeri konusunda yazılan bu yazı akciğer kanser cerrahisi alanında uzman Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından kaleme alınmış ve bilgi amaçlı paylaşılmıştır. Genelde ileri evre KHDAK de immünöterapi tedavisi kabul görmektedir. Vücudumuzda her gün çeşitli nedenlerle meydana gelen mutasyonlar ile belli sayıda tümör/kanser hücresi oluşmaktadır. İmmün sistem bu oluşan tümör hücrelerini yok etmektedir....

Akciğer Kanserli Hastalarda Venöz Tromboembolizm (TOPLARDAMAR TIKANMASI) Neden Sıktır?
Yazı

Akciğer Kanserli Hastalarda Venöz Tromboembolizm (TOPLARDAMAR TIKANMASI) Neden Sıktır?

Akciğer Kanserli Hastalarda Venöz Tromboembolizm (TOPLARDAMAR TIKANMASI) Neden Sıktır? konusunda yazılan bu yazı akciğer kanser cerrahisi alanında uzman Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından kaleme alınmış ve bilgi amaçlı paylaşılmıştır. Akciğer kanserli hastalarda VTE sık görülmektedir. Cerrahi işlemler kemoterapi de VTE riskini arttırmaktadır. Adenokanserlerde skuamöz hücreli kansere göre risk daha fazladır. Kanserli hastalarda KT başlanması ile...

Küçük Hücreli Akciğer Kanseri Nedir?
Yazı

Küçük Hücreli Akciğer Kanseri Nedir?

Küçük Hücreli Akciğer Kanseri Nedir? konusunda yazılan bu yazı akciğer kanser cerrahisi alanında uzman Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından kaleme alınmış ve bilgi amaçlı paylaşılmıştır. Akciğer kanseri alt grubundan küçük hücreli akciğer kanseri(KHAK), patolojik karekteristiği ve tedaviye yanıtı açısından  küçük hücreli olmayan akciğer kanserinden (KHDAK) klinik olarak farklılık gösterir. Tüm akciğer kanserlerinin % 15-20 si...

Kanser Kelime Anlamıyla Ne Demektir?
Yazı

Kanser Kelime Anlamıyla Ne Demektir?

Kanser Kelime Anlamıyla Ne Demektir? konusunda yazılan bu yazı akciğer kanser cerrahisi alanında uzman Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından kaleme alınmış ve bilgi amaçlı paylaşılmıştır. Yengecin avını kıskacı ile kavrayıp yavaş yavaş yemesinden ilham alınarak; kelime anlamı yengeç olan kanser; genellikle karsinojenlerin sinyal iletim yollarını bozması ile gerçekleşen, organizmanın kontrolü dışındaki hücre çoğalmasıdır. DNA yapısının...

Mezotelyoma Nedir?
Yazı

Mezotelyoma Nedir?

Mezotelyoma Nedir? konusunda yazılan bu yazı akciğer kanser cerrahisi alanında uzman Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından kaleme alınmış ve bilgi amaçlı paylaşılmıştır. Mezotelyoma, akciğerleri ve akciğerlerin etrafındaki yapıları döşeyen zar olan plevradan köken alan tümörlere verilen addır. Plevranın üst yüzeyini döşeyen ve mezotelyum adı verilen ince katman mezotel hücrelerinden oluşan bu hücrelerin kötü huylu tümörü...