Akciğer Kanserinin Başlıca Nedenleri

Akciğer Kanserinin Başlıca Nedenleri

Akciğer Kanserinin Başlıca Nedenleri konusunda yazılan bu yazı akciğer kanser cerrahisi alanında uzman Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından kaleme alınmış ve bilgi amaçlı paylaşılmıştır.

Akciğer kanserinin başlıca nedenleri şu şekilde sıralanabilir;

Çevresel ve mesleki maruziyet;

Erkekler kadınlara göre 3 kat riskli, gemi izolasyın ve otomotiv sanayi de risk artmaktadır.

Asbest:

Akciğer ve plevra kanseri riski yüksektir burada asbest maruziyetinin süresi, partikül boyutu ve yoğunluğu önemlidir.

Radyasyon:

Özellikle kadınlarda meme kanseri ve lenfoma tedavisinde uygulanan radyoterapi sonrasında akciğer kanseri gelişme riski artmaktadır. Ayrıca radon gazı maruziyeti de riski artırmaktadır.

Genetik faktörler:

Birinci derece ailesinde akciğer kanseri hikayesi olanların, normal kişilere göre akciğer kanserine yakalanma oranlarında 2 kat artış olmaktadır. Birinci derece yakınlarında akciğer kanseri bulunan hiç sigara içmemiş kişilerde, akciğer kanseri gelişme riski ailesinde akciğer kanseri bulunmayan kişilere göre 2.7 kat artmaktadır.

Cinsiyet:

Erkeklerde risk yüksektir, kadınlarda sigara içme oranı arttıkça risk yüzdesi erkeklere yaklaşmaktadır.

Eşlik eden akciğer hastalığı:

Akciğer dokusunda fibrozis ile seyreden ve skar dokusu oluşumuna neden olan sarkoidoz, tüberküloz ve sistemik skleroz gibi hastalıklar da, skar dokusunun kanserojen etkisiyle akciğer kanseri gelişme insidansı artmaktadır. Özellikle adeno kanser.

Beslenme alışkanlığı ve yaşam tarzı:

Antioksidanlaran zengin besin tüketmek kanser gelişimini önleme açısından önem arz eder. Beta karoten / retinol A vitamininden fakir beslenme akciğer kanseri gelişimini artırırken özellikle yeşil çay başta olmak üzere çay içimi  akciğer kanseri gelişimini azaltmaktadır. Ateşte kızartılan etlerin kanserojen, haşlamanın ise nonkanserojen olduğu da belirtilmektedir.

Yaş:

Yaşla beraber akciğer kanseri gelişimi riski artmaktadır, genç erişkinlerde daha az sıklıkta görülürken 60-70’li yaşlarda pik yapmakta ve genellikle aile öyküsü vardır. Ülkemizde 60 yaş civarı ortalama görülme yaşıdır, 40 yaş altında da nadir de olsa görülmektedir.

Akciğer Kanserinin Başlıca Nedenleri hakkındaki bu yazı akciğer kanseri cerrahisi uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından yazılmıştır. Kaynak belirtmeden kopyalanamaz.