Kategori: Akciğer Kanseri Teşhisi

Home / Akciğer Kanseri Teşhisi
Akciğer Kanserinde Prognoz (Öngörü) Nasıldır?
Yazı

Akciğer Kanserinde Prognoz (Öngörü) Nasıldır?

Akciğer Kanserinde Prognoz (Öngörü) Nasıldır? konusunda yazılan bu yazı akciğer kanser cerrahisi alanında uzman Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından kaleme alınmış ve bilgi amaçlı paylaşılmıştır. Akciğer kanserinin seyrinde klinik ve biyolojik faktörler rol oynamaktadır. En önemlisi de: TNM hastalığın evresi, tümörün hücre tipi, hastanın yaşı, cinsiyet ve performası, çeşitli laboratuvar değerleri ve moleküler belirteçlerden oluşmaktadır....

Akciğer Kanserinin Histolojik Özellikleri
Yazı

Akciğer Kanserinin Histolojik Özellikleri

Akciğer Kanserinin Histolojik Özellikleri konusunda yazılan bu yazı akciğer kanser cerrahisi alanında uzman Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından kaleme alınmış ve bilgi amaçlı paylaşılmıştır. Akciğer kanseri; solunum yollarını döşeyen epitelden, bronşial adnekslerden ve nöroednokrin hücreler gibi bronşial yapıların özelleşmiş hücrelerinden köken alır. 40 – 70 yaş arası sık görülmekte olup yüzde 2 oranında 40 yaş...

Akciğer Kanserinde Tarama Yöntemleri
Yazı

Akciğer Kanserinde Tarama Yöntemleri

Akciğer Kanserinde Tarama Yöntemleri konusunda yazılan bu yazı akciğer kanser cerrahisi alanında uzman Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından kaleme alınmış ve bilgi amaçlı paylaşılmıştır. Akciğer kanserinin metastaz potansiyeli ve genel popülasyon uygulanabilen etkin erken tarama programları olmayan hastalık olması yüksek ölüm oranlarını açıklayabilir. Bunun bir nedeni de akciğer kanserinin yaklaşık ¼ oranını KHAK olması ve...

Akciğer Kanserinde Primer Tümöre Bağlı Semptomlar ve Bulgular
Yazı

Akciğer Kanserinde Primer Tümöre Bağlı Semptomlar ve Bulgular

Akciğer Kanserinde Primer Tümöre Bağlı Semptomlar ve Bulgular konusunda yazılan bu yazı akciğer kanser cerrahisi alanında uzman Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından kaleme alınmış ve bilgi amaçlı paylaşılmıştır. Öksürük:Akciğer kanserinde en sık görülen başvuru semptomudur. 3 haftadan kısa ise akut, 3-8 hafta subakut, 8 haftadan uzun sürerse kronik olarak sınıflandırılır. Kronik öksürüğün en sık sebebi...

Akciğer Kanserinin Göğüs Kafesi İçine Doğru Yayılımına Bağlı Semptom ve Bulgular
Yazı

Akciğer Kanserinin Göğüs Kafesi İçine Doğru Yayılımına Bağlı Semptom ve Bulgular

Akciğer Kanserinin Göğüs Kafesi İçine Doğru Yayılımına Bağlı Semptom ve Bulgular konusunda yazılan bu yazı akciğer kanser cerrahisi alanında uzman Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından kaleme alınmış ve bilgi amaçlı paylaşılmıştır. Direkt yayılım veya lenf nodlarına yayılım ile çeşitli semptomlar ve bulgular oluşmaktadır. Sinir , göğüs duvarı-plevra, ana damar -perikart ve kalp  invazyonları ve göğüs...

Akciğer Kanserinin Göğüs Kafesi Dışı Yayılımına Bağlı Semptom ve Bulgular
Yazı

Akciğer Kanserinin Göğüs Kafesi Dışı Yayılımına Bağlı Semptom ve Bulgular

Akciğer Kanserinin Göğüs Kafesi Dışı Yayılımına Bağlı Semptom ve Bulgular konusunda yazılan bu yazı akciğer kanser cerrahisi alanında uzman Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından kaleme alınmış ve bilgi amaçlı paylaşılmıştır. Otopsi serilerinde skuamöz hücreli ca da %54, adeno karsinomda %82, büyük hücreli karsinomlarda ise %86 oranında metastaz saptanmış. Kemik metastazında ana semptom ağrıdır. Tüm vertebra,...

Akciğer Kanserinde Paraneoplastik Sendromlar
Yazı

Akciğer Kanserinde Paraneoplastik Sendromlar

Akciğer Kanserinde Paraneoplastik Sendromlar konusunda yazılan bu yazı akciğer kanser cerrahisi alanında uzman Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından kaleme alınmış ve bilgi amaçlı paylaşılmıştır. Primer veya metastaztik tümörün fiziksel etkilerinden bağımsız olarak oluşturduğu klinik sendromdur. Yüzde 10 oranında görülür. En sık KHAK’de görülür. Hiperkalsemi (En sık Skuamöz hc ca da görülür) Uygunsuz ADH salınımı:Hiponatremi görülen...

Akciğer Kanserinde Lenf Bezlerinin (Nodlarının) Tutulumunun Önemi
Yazı

Akciğer Kanserinde Lenf Bezlerinin (Nodlarının) Tutulumunun Önemi

Akciğer Kanserinde Lenf Bezlerinin (Nodlarının) Tutulumunun Önemi konusunda yazılan bu yazı akciğer kanser cerrahisi alanında uzman Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından kaleme alınmış ve bilgi amaçlı paylaşılmıştır. Lenf nodlarında hastalığın mevcudiyetini düşündürecek tanı yöntemleri arasında akciğer tomografisinde büyümüş lenf nodları olması ve PET CT de tutulum gösterilmesi önemli olmakla birlikte kesin sonuç ancak patolojik değerlendirme...

8. TNM Akciğer Evrelemesi
Yazı

8. TNM Akciğer Evrelemesi

8. TNM Akciğer Evrelemesi konusunda yazılan bu yazı akciğer kanser cerrahisi alanında uzman Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından kaleme alınmış ve bilgi amaçlı paylaşılmıştır. Tx:primer tümör değerlendirilemez balgam ve bronkoskopik lavajda malign hücre varlığıkanıtlanmışancak görüntüleme veya bronkoskopide tespit edilememmiştümör T0: Primer tümör yok Tis :Karsinoma insutu T1:Akciğer parankimi ve visseral plevra ile çevrili 3cm e...

Akciğer Kanserinde Semptom ve Bulgular Nelerdir?
Yazı

Akciğer Kanserinde Semptom ve Bulgular Nelerdir?

Akciğer Kanserinde Semptom ve Bulgular Nelerdir? konusunda yazılan bu yazı akciğer kanser cerrahisi alanında uzman Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından kaleme alınmış ve bilgi amaçlı paylaşılmıştır. Akciğer kanseri erken evrelerde çoğunlukla asemptomatik olduğundan dolayı, tanı anında hastaların birçoğu ileri evrede tanı almaktadır. Tanı alan hastaların yüzde 85-90’ı tümörün lokal, bölgeseli metastatik veya sistemik etkileri nedeni...