Akciğer Ameliyatından Sonra Ne Gibi Komplikasyonlar Görülebilir?

Akciğer Ameliyatından Sonra Ne Gibi Komplikasyonlar Görülebilir?

Akciğer Ameliyatından Sonra Ne Gibi Komplikasyonlar Görülebilir? konusunda yazılan bu yazı akciğer kanser cerrahisi alanında uzman Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından kaleme alınmış ve bilgi amaçlı paylaşılmıştır.

Rezeksiyon (ameliyat s) sonrası en sık komplikasyonlar kanama, akciğer ödemi, atelektazi, pnömoni, bronş güdüğünün açık kalması, kalıcı hava kaçağı ve ampiyemdir. Daha az görülen komplikasyonlar kardiyak herniasyon, akciğer torsiyonu, şilotoraks, anastomoz yetersizliği, yara enfeksiyonu ve özofago-plevral fistüldür. Bu komplikasyonlar cerrahiden sonra 3-6 ay içinde ortaya çıkmaktadır. Lob rezeksiyonlarından  sonra hava kaçakları 7 güne kadar rezerbe olmaktadır. 7 günden fazla uzayınca uzamış hava kaçağı denir gerekirse cerrahi dışı tedavi plöredez (hastanın kendi kanı veya steril pudra kullanılır) ve ya nadiren cerrahi tedavi yapılır. Pnömonektomiden sonra 6 aya kadar plevral boşlukta hava kalır. Ancak 6 aydan fazla sürede hava görülmesi ve 2 santimden daha geniş hava-sıvı seviyesinin görülmesi halinde BPF düşünülmelidir (yüzde 0-9). Postop dönemde plevral sıvının hızlı artışı şilotoraks lehinedir.

Akciğer kanserinde nükslerin yüzde 80’den fazlasını ilk 2 yıl içinde görmekteyiz. Nüks lokal (bronş güdüğünde, göğüs duvarında veya rezeksiyondan sonraki kalan akciğer parankiminde), bölgesel (mediastinal lenf bezleri metastazında) ve uzak organ metasttazları (kc, beyin ve kemik) şeklinde görülür.

Rezeksiyon sonrası nüks takibinde PET CT BT’ye göre daha duyarlıdır.

İleri yaşlarda beyin ve karaciğer metastazlı ve daha önce birkaç defa RT uygulanan hastalarda  nüks tümörü tespit  etmede tüm vücut MR  görüntülemenin PET/BT’ye göre daha güvenilir olduğu belirtilmektedir.