PET/CT Nedir? Akciğer Kanserinde Kullanımı Nasıldır?

PET/CT Nedir? Akciğer Kanserinde Kullanımı Nasıldır?

PET/CT Nedir? Akciğer Kanserinde Kullanımı Nasıldır? konusunda yazılan bu yazı akciğer kanser cerrahisi alanında uzman Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından kaleme alınmış ve bilgi amaçlı paylaşılmıştır.

PET dokuların / hücrelerin metabolik aktivitesinin ölçülmesine dayanan bir nükleer tıp tetkiki olup hücresel düzeyde bilgi verir. Fonksiyonel bir görüntüleme yöntemidir. Kullanılan radyonükleidler bazı moleküllere bağlanarak, farklı biyokimyasal olaylara katılmaları ve ilgili metabolik olaylara veya patolojilere ait bilgi elde edilmesi sağlanabilir. Kullanılan radyoaktif F-18’in yarı ömrü 110 dakikadır.

Diğer PET radyonükleidlerine nispeten daha uzun olan bu yarı ömrü sayesinde transport ve görüntüleme açısından yeterli süreyi sağladığından PET tetkiklerinde en sıkı kullanılan radyonüklidtir. Deoksi glukoz molekülü, F-18 ‘e bağlanarak flurodeoksi glukoz (FDG) adı verilen radyofarmositik oluşturulur. F-18 FDG, özellikle onkolojik açıdan kullanılan PET ajanıdır.

Genel olarak malign hücrelerde, hücre zarındaki GLUT aktivitesi nedeniyle hücre içine glukoz girişi fazladır ve hücre içindeki hekzokinaz aktivitesi de normal hücrelerden yüksektir; hücrede glikolitik aktivite artmıştır. Dolayısıyla F-18 FDG, aynı glukoz gibi, GLUT 1 aracılığıyla hücre içine alınır, hücre içinde fosforile edilerek flurodeoksi glukoz-6 –f osfat oluşturulur. Ancak glukoz 6- fosfat, glikolitik yola girdiği halde FDG-6- fosfat parçalanmaz ve hücre içinde birikir. Ve hücre dışına çıkmaz böylece hücre içinde konsantrasyonu artar.

Böylece glikolitik aktivite artışı olan dokular, F-18-FDG’yi daha çok biriktirerek PET tetkikinde görüntülenebilir hale gelir. Akciğer tümörü dahil solid tümörlerde ve lenfomalar belirgin FDG tutulumu gösterirler. Sarkoidoz ve TBC yanlış pozitifliğe yol açabilir. Benign patolojilerde geç dönemde tutumu azalabilir. Radyasyon miktarı konvansiyonel BT ile karşılaştırılabilir düzeydedir.

PET /BT tüm vücudun tek bir tetkikte taranması sayesinde, özellikle metastatik tutulumlar, dolayısıyla evreleme ve tedavi planlama/takip açısından ekstra avantajları sağlar. 8-10 mm’den küçük lezyonlarda FDG tutulumunun tespit edilmesi zordur. Bundan dolayı sıkıntı olabilir ancak 8 mmden büyük nodüller PET/CT ile değerlendirilmesi önerilir. Kan şekeri düzeyi normal olmalıdır özellikle şeker hastaları için yanlış negatif etki yapabilir. (Kandaki glukoz FDG ile yarıştığından)

SUVmax değerinin 2,5-3 ‘ten yüksek olması akciğer ve mediasten lezyonlarında kanser olasılığını arttırmaktadır.

PET/CT Nedir? Akciğer Kanserinde Kullanımı Nasıldır? hakkındaki bu yazı akciğer kanseri cerrahisi uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından yazılmıştır. Kaynak belirtmeden kopyalanamaz.