Kategori: Akciğer Kanseri Tedavi Yöntemleri

Home / Akciğer Kanseri Tedavi Yöntemleri
Akciğer Ameliyatından Sonra Ne Gibi Komplikasyonlar Görülebilir?
Yazı

Akciğer Ameliyatından Sonra Ne Gibi Komplikasyonlar Görülebilir?

Akciğer Ameliyatından Sonra Ne Gibi Komplikasyonlar Görülebilir? konusunda yazılan bu yazı akciğer kanser cerrahisi alanında uzman Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından kaleme alınmış ve bilgi amaçlı paylaşılmıştır. Rezeksiyon (ameliyat s) sonrası en sık komplikasyonlar kanama, akciğer ödemi, atelektazi, pnömoni, bronş güdüğünün açık kalması, kalıcı hava kaçağı ve ampiyemdir. Daha az görülen komplikasyonlar kardiyak herniasyon, akciğer...

PET/CT Nedir? Akciğer Kanserinde Kullanımı Nasıldır?
Yazı

PET/CT Nedir? Akciğer Kanserinde Kullanımı Nasıldır?

PET/CT Nedir? Akciğer Kanserinde Kullanımı Nasıldır? konusunda yazılan bu yazı akciğer kanser cerrahisi alanında uzman Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından kaleme alınmış ve bilgi amaçlı paylaşılmıştır. PET dokuların / hücrelerin metabolik aktivitesinin ölçülmesine dayanan bir nükleer tıp tetkiki olup hücresel düzeyde bilgi verir. Fonksiyonel bir görüntüleme yöntemidir. Kullanılan radyonükleidler bazı moleküllere bağlanarak, farklı biyokimyasal olaylara...

Akciğer Kanserinde Evreleme Nedemektir?
Yazı

Akciğer Kanserinde Evreleme Nedemektir?

Akciğer Kanserinde Evreleme Nedemektir? konusunda yazılan bu yazı akciğer kanser cerrahisi alanında uzman Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından kaleme alınmış ve bilgi amaçlı paylaşılmıştır. Evreleme akciğer kanserli bir hastanın değerlendirilmesinde en önemli adımdır. Hastalığın yaygınlığını belirleyerek tedavinin planlanması ve prognozun öngörülmesini sağlamaktadır. Kanserde hastalığın tuttuğu organlar, tümörün büyüklüğü, yayılımın genişliği gibi kimi parametreleri dikkate alarak,...

Akciğer Kanserinde Bronkoskopi Yöntemi
Yazı

Akciğer Kanserinde Bronkoskopi Yöntemi

Akciğer Kanserinde Bronkoskopi Yöntemi konusunda yazılan bu yazı akciğer kanser cerrahisi alanında uzman Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından kaleme alınmış ve bilgi amaçlı paylaşılmıştır. Akciğer kanseri seyri sırasında hastaların yüzde 20-30’unda trakea ve proksimal (başlangıç) bronşlarda darlık görülür ve ölümlerin yüzde 40’ı tümörün bu lokal büyümesine bağlıdır. Akciğer kanserinin olduğu yerde (lokal) büyümesi ve hava...

Akciğer Kanserinde Mediastinoskopi Operasyonları
Yazı

Akciğer Kanserinde Mediastinoskopi Operasyonları

Akciğer Kanserinde Mediastinoskopi Operasyonları konusunda yazılan bu yazı akciğer kanser cerrahisi alanında uzman Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından kaleme alınmış ve bilgi amaçlı paylaşılmıştır. Mediastinoskopi göğüs cerrahisinin en yaygın uygulanan operasyonları arasında yer almaktadır. Özel bir aletle (ya video yada normal mediastinoskop ) ile  boyundan yapılan kesi ile soluk borusu üzerinden girilerek her iki akciğer...

Akciğer Kanserinde Mediastinotomi Yöntemi
Yazı

Akciğer Kanserinde Mediastinotomi Yöntemi

Akciğer Kanserinde Mediastinotomi Yöntemi konusunda yazılan bu yazı akciğer kanser cerrahisi alanında uzman Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından kaleme alınmış ve bilgi amaçlı paylaşılmıştır. Mediastinoskopi göğüs cerrahisinin en yaygın uygulanan operasyonları arasında yer almaktadır. Özel bir aletle (ya video yada normal mediastinoskop ) ile  boyundan yapılan kesi ile soluk borusu üzerinden girilerek her iki akciğer...

Akciğer Nodülü Nedir? Takip ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?
Yazı

Akciğer Nodülü Nedir? Takip ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Akciğer Nodülü Nedir? Takip ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir? konusunda yazılan bu yazı akciğer kanser cerrahisi alanında uzman Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından kaleme alınmış ve bilgi amaçlı paylaşılmıştır. Soliter akciğer nodülü;çevresi havalanan akciğer parankimi ile sarılı, 3santime eşit ve 3 santimden küçük çaplı, izoler, sferik, atelektazi, hiler genişleme veya plevral efüzyon ile ilişkisi olmayan radyolojik opasitelerdir....

Akciğer Kanseri Ameliyatı Sonrası Hayatta Kalmayı Etkileyen Faktörler
Yazı

Akciğer Kanseri Ameliyatı Sonrası Hayatta Kalmayı Etkileyen Faktörler

Akciğer Kanseri Ameliyatı Sonrası Hayatta Kalmayı Etkileyen Faktörler konusunda yazılan bu yazı akciğer kanser cerrahisi alanında uzman Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından kaleme alınmış ve bilgi amaçlı paylaşılmıştır. Son zamanlarda aynı evrede bulunan akciğer kanserli hastalar arasında tedavi yanıtları, rekürens (Tekrarlama) oranları ve sağ kalım süreleri bakımından farklılıklar bulunmaktadır. Bu nedenle yeni tanı konmuş akciğer...

Akciğer Kanseri Ameliyatında Yüksek Riskli Hastalar Kimlerdir?
Yazı

Akciğer Kanseri Ameliyatında Yüksek Riskli Hastalar Kimlerdir?

Akciğer Kanseri Ameliyatında Yüksek Riskli Hastalar Kimlerdir? konusunda yazılan bu yazı akciğer kanser cerrahisi alanında uzman Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından kaleme alınmış ve bilgi amaçlı paylaşılmıştır. Erken evre küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde standart tedavi yöntemi, lobektomi ve hiler/mediastinal lenf nodu diseksiyonudur. Ek hastalığı olmayan ve solunum fonksiyonları yeterli olan kişilerde uygulanan akciğer ameliyatlarında...

Akciğer Kanseri Ameliyatından Sonra Tekrarlayan Hastalara Yapılan Tedaviler
Yazı

Akciğer Kanseri Ameliyatından Sonra Tekrarlayan Hastalara Yapılan Tedaviler

Akciğer Kanseri Ameliyatından Sonra Tekrarlayan Hastalara Yapılan Tedaviler konusunda yazılan bu yazı akciğer kanser cerrahisi alanında uzman Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından kaleme alınmış ve bilgi amaçlı paylaşılmıştır. Akciğer kanseri nedeniyle küretif tedavi uygulanan her hasta nüks veya ikinci primer akciğer kanseri adayıdır. Cerrahi tedavi uygulanan akciğer kanserinin aynı bölgede ya da karşı akciğer, iskelet...