Akciğer Kanserinde İmmünoterapinin Yeri

Akciğer Kanserinde İmmünoterapinin Yeri

Akciğer Kanserinde İmmünoterapinin Yeri konusunda yazılan bu yazı akciğer kanser cerrahisi alanında uzman Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından kaleme alınmış ve bilgi amaçlı paylaşılmıştır.

Genelde ileri evre KHDAK de immünöterapi tedavisi kabul görmektedir. Vücudumuzda her gün çeşitli nedenlerle meydana gelen mutasyonlar ile belli sayıda tümör/kanser hücresi oluşmaktadır. İmmün sistem bu oluşan tümör hücrelerini yok etmektedir. İmmün sistem çoğunu ortadan kaldırmakta veya kaldıramamakta denge de tutmaktadır.

Süreç içinde tümör hücrelerinin immün sistemden kurtulması, proliferasyonu, doku invazyonu ve metastazı ile klinik bulgular gelişir. Akciğer kanserinde immün sistemi baskılayıcı karakterde olan çeşitli mediatörler üretir (İL-10, TGF Beta özellikle PGE2, VEGF). EGFR de iyi bilinen karsinogendir mutasyon varlığı kötü prognoz ile ilişkili olmakla beraber tedaviye yanıtında göstergesidir. ALK aynı şekilde bilinmektedir.

İMMÜNOLOJİK TEDAVİLER NELERDİR?

  • Aşılar
  • Antikor yapısında immünolojik tedaviler (cetuximab)

Akciğer Kanserinde İmmüno Terapinin Yeri hakkındaki bu yazı akciğer kanseri cerrahisi uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından yazılmıştır. Kaynak belirtmeden kopyalanamaz.