Küçük Hücreli Akciğer Kanseri Nedir?

Küçük Hücreli Akciğer Kanseri Nedir?

Küçük Hücreli Akciğer Kanseri Nedir? konusunda yazılan bu yazı akciğer kanser cerrahisi alanında uzman Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından kaleme alınmış ve bilgi amaçlı paylaşılmıştır.

Akciğer kanseri alt grubundan küçük hücreli akciğer kanseri(KHAK), patolojik karekteristiği ve tedaviye yanıtı açısından  küçük hücreli olmayan akciğer kanserinden (KHDAK) klinik olarak farklılık gösterir.

Tüm akciğer kanserlerinin % 15-20 si KHAK dir.

Ana neden tütün ve tütün ürünleridir (en başta sigara olmak üzere), asbest , radon ,radyasyon, arsenik nikel diğer etyolojik nedenlerdir.

KHAK nin çoğu semptomatiktir.Pirmer tümöre,tümörün yayılımına (metastazına), tümörün salgıladığı hormonlara bağlı(Paraneoplastik sendromlar) şikayetler olmaktadır.

Sistemik semptomlar: Halsizlik, zayıflık , kilo kaybı , iştahsızlık ve depresyondur.

Tümör etkisi ile: Bronş daralmasına bağlı nefes darlığı, öksürük, balgamdan kan gelmesi, yemek borusu na bası sonrası (yutma güçlüğü), ana toplar damar (vena kavaya) basısı sonrası el- kol ve yüzde şişme , morarma, başağrısı, bulantı vs

KHAK hızla metastaz yaptığı için hastaların 2/3 tanı koyulduğunda sistemik hastalığa sahiptir.  Sık metastaz yerleri beyin, kemik, karşı akciğer, karaciğer ve böbrek üstü bezlerdir.

KHAK sistemik bir hastalık olarak değerlendirildiğinden cerrahi tedavi sınırlı hastalık ta veya tesadüfen akciğerde tespit edilmiş olan nodülün ameliyat sonrası KHAK tanısı alması şeklinde olmaktadır.

Küçük Hücreli Akciğer Kanseri Nedir? hakkındaki bu yazı akciğer kanseri cerrahisi uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından yazılmıştır. Kaynak belirtmeden kopyalanamaz.