Akciğer Kanserli Hastalarda Venöz Tromboembolizm (TOPLARDAMAR TIKANMASI) Neden Sıktır?

Akciğer Kanserli Hastalarda Venöz Tromboembolizm (TOPLARDAMAR TIKANMASI) Neden Sıktır?

Akciğer Kanserli Hastalarda Venöz Tromboembolizm (TOPLARDAMAR TIKANMASI) Neden Sıktır? konusunda yazılan bu yazı akciğer kanser cerrahisi alanında uzman Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından kaleme alınmış ve bilgi amaçlı paylaşılmıştır.

Akciğer kanserli hastalarda VTE sık görülmektedir. Cerrahi işlemler kemoterapi de VTE riskini arttırmaktadır. Adenokanserlerde skuamöz hücreli kansere göre risk daha fazladır. Kanserli hastalarda KT başlanması ile VT riski 3 kat artmaktadır.

Trousseau Sendromu: Kanserli hastalarda tromboz veya DIC gelişmesi durumunu ifade etmek için ve kanser ilişkili hiperkoagulabilite ile kanser ilişkili tromboemboli için kullanılmaktadır. Genelde nheparin kullanılır Warfarin (Coumadine) dirençlidir.

Akciğer Kanserli Hastalarda Venöz Tromboembolizm (TOPLARDAMAR TIKANMASI) Neden Sıktır? hakkındaki bu yazı akciğer kanseri cerrahisi uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından yazılmıştır. Kaynak belirtmeden kopyalanamaz.