Akciğer Kanserinde Bronkoskopi Yöntemi

Akciğer Kanserinde Bronkoskopi Yöntemi

Akciğer Kanserinde Bronkoskopi Yöntemi konusunda yazılan bu yazı akciğer kanser cerrahisi alanında uzman Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından kaleme alınmış ve bilgi amaçlı paylaşılmıştır.

Akciğer kanseri seyri sırasında hastaların yüzde 20-30’unda trakea ve proksimal (başlangıç) bronşlarda darlık görülür ve ölümlerin yüzde 40’ı tümörün bu lokal büyümesine bağlıdır. Akciğer kanserinin olduğu yerde (lokal) büyümesi ve hava yolu darlığı nedeniyle nefes darlığı, akciğer kapanması (atelektazi), postobstrüktif (darlığa bağlı) pnömoni, balgamdan kan gelme meydana gelir.

Hava yolunu tıkayan bu tümörlere kemoterapi, radyoterapi yetersiz kalabiliyor bu durumda girişimsel bronkoskopi dediğimiz yöntem devreye girebiliyor.

KİMLERE GİRİŞİMSEL BRONKOSKOPİ İLE TEDAVİ YAPILMAKTA?  

1)Yaşamı tehdit eden ana hava yolu darlıkları,

2) Ana hava yolu lümenini %50 den fazla tıkayan ve bu nedenle oluşan nefes darlığı, akciğer kapanması(atelektazi), darlığa bağlı pnömoni, kanama gibi semptomlar.

3)Girişimsel bronkoskopi için uygun ama inoperabl erken akciğer kanserleri.

Akciğer Kanserinde Bronkoskopi Yöntemi hakkındaki bu yazı akciğer kanseri cerrahisi uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından yazılmıştır. Kaynak belirtmeden kopyalanamaz.