Kategori: Akciğer Kanseri Tedavi Yöntemleri

Home / Akciğer Kanseri Tedavi Yöntemleri
Soluk Borusu (TRAKEA) Hastalıklarında Cerrahi Tedavi
Yazı

Soluk Borusu (TRAKEA) Hastalıklarında Cerrahi Tedavi

Soluk Borusu (TRAKEA) Hastalıklarında Cerrahi Tedavi konusunda yazılan bu yazı akciğer kanser cerrahisi alanında uzman Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından kaleme alınmış ve bilgi amaçlı paylaşılmıştır. Soluk borusu (Trakea), 6. Boyun omuru ve 5.bel omuru arasında uzanan sağ- sol ana soluk borusu(bronş) olarak ikiye ayrılma hizası olan karinada sonlanan, yaklaşık 12 cm uzunluğunda silindirik bir yapıdır....

Pnömotoraks Tedavisi Nasıl Yapılır?
Yazı

Pnömotoraks Tedavisi Nasıl Yapılır?

Pnömotoraks Tedavisi Nasıl Yapılır? konusunda yazılan bu yazı akciğer kanser cerrahisi alanında uzman Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından kaleme alınmış ve bilgi amaçlı paylaşılmıştır. Tedavide 4 temel ilke vardır: Akciğerin tam ekspansiyonunun(genişlemesinin) sağlanması Şikayetlerin ortadan kaldırılması Komplikasyonların önlenmesi Nükslerin önlenmesi Pnömotoraks Tedavi Seçenekleri Gözlem (oksijen desteği) İğne aspirasyonu Perkütan kateter ile drenaj Tüp torakostomi Tüp...

Pnömotoraksın Diğer Cerrahi Tedavi Yöntemleri Ve Endikasyonları Nelerdir?
Yazı

Pnömotoraksın Diğer Cerrahi Tedavi Yöntemleri Ve Endikasyonları Nelerdir?

Pnömotoraksın Diğer Cerrahi Tedavi Yöntemleri Ve Endikasyonları Nelerdir? konusunda yazılan bu yazı akciğer kanser cerrahisi alanında uzman Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından kaleme alınmış ve bilgi amaçlı paylaşılmıştır. Median Sternotomi Bilateral bül olması, Bilateral nüks, Ağrı kontrolü, İş gücü kaybına engel. Torakotomi Büllöz hastalık, Plevral yapışıklık beklentisi, Önceden geçirilmiş cerrahi girişim, Tam plörektomi(akciğer zarı soyulması)...

Torasik Outlet Sendromunda Tedavi Yöntemleri
Yazı

Torasik Outlet Sendromunda Tedavi Yöntemleri

Torasik Outlet Sendromunda Tedavi Yöntemleri konusunda yazılan bu yazı akciğer kanser cerrahisi alanında uzman Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından kaleme alınmış ve bilgi amaçlı paylaşılmıştır. Nörojenik tosta her zaman fizik tedavi seçeneği ilk tercihtir. Fizik tedavi ile iyileşemeyen ve radyolojik olarak ispatlı bir TOS nedeni varsa (Servikal kot gibi) cerrahi tedavi yapılır. Hastalar burada doğru...

Bronşektazi Türleri, Teşhisi ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?
Yazı

Bronşektazi Türleri, Teşhisi ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Bronşektazi Türleri, Teşhisi ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir? konusunda yazılan bu yazı akciğer kanser cerrahisi alanında uzman Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından kaleme alınmış ve bilgi amaçlı paylaşılmıştır. Silendirik (Bronş dallanması normal sayıda) Variköz (Yaygın genişleme, dallanma sayısı hafif azalmış) Kistik olarak üçe ayrılır (Sekresyonla dolugenişlemiş bronşlar, bronş dallanma sayısı ileri düzeyde azalmış) Bronşektazide ne gibi...

Pektus Ekskavatum Cerrahi Tedavi Yöntemleri Nelerdir?
Yazı

Pektus Ekskavatum Cerrahi Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Pektus Ekskavatum Cerrahi Tedavi Yöntemleri Nelerdir? konusunda yazılan bu yazı akciğer kanser cerrahisi alanında uzman Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından kaleme alınmış ve bilgi amaçlı paylaşılmıştır. Pektus ekskavatum ameliyat endikasyonları nelerdir? Eğer bir çocukta aşağıdaki kriterlerin iki veya daha fazlası bulunuyorsa, cerrahi düzeltme tavsiye edilir; İlerleyici veya semptomatik pektus ekskavatum, Solunum fonksiyon testlerinde azalma var...

Pektus Karinatum (Güvercin Göğüs) Cerrahi Tedavi Yöntemleri
Yazı

Pektus Karinatum (Güvercin Göğüs) Cerrahi Tedavi Yöntemleri

Pektus Karinatum (Güvercin Göğüs) Cerrahi Tedavi Yöntemleri konusunda yazılan bu yazı akciğer kanser cerrahisi alanında uzman Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından kaleme alınmış ve bilgi amaçlı paylaşılmıştır. Pektus karinatum (güvercin göğüs) göğüs ön duvarının öne doğru çıkıntı yaptığı deformite şeklidir. 10 bin doğumda bir görülür. Pektus ekskavatumdan sonra ikinci sıklıkta görülür. Erkeklerde 4 kat daha...

Poland Sendromu Nedir? Nasıl Tedavi Edilir?
Yazı

Poland Sendromu Nedir? Nasıl Tedavi Edilir?

Poland Sendromu Nedir? Nasıl Tedavi Edilir? konusunda yazılan bu yazı akciğer kanser cerrahisi alanında uzman Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından kaleme alınmış ve bilgi amaçlı paylaşılmıştır. Poland sendromu doğumsal anomalidir 30.000/1 ile 32.000/1 oranında görülmektedir. Her iki cins de aynı oranda rastlanır.  Poland sendromu aynı taraf göğüs duvarını, meme dokusunu ve üst ekstremiteyi etkileyen bir...

Akciğerin İkincil (SEKONDER ) Tümörlerinde Cerrahi Tedavi
Yazı

Akciğerin İkincil (SEKONDER ) Tümörlerinde Cerrahi Tedavi

Akciğerin İkincil (SEKONDER ) Tümörlerinde Cerrahi Tedavi konusunda yazılan bu yazı akciğer kanser cerrahisi alanında uzman Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından kaleme alınmış ve bilgi amaçlı paylaşılmıştır. Akciğer kanseri rezeksiyonu dışında, akciğere metastaz yapmış olan ikincil (sekonder) tümörlerin ameliyatı göğus cerrahisi kliniklerinde en sık gercekleştirilen operasyonlardır. Karaciğerden sonra en sık metastaz akciğere olmaktadır. Akciğer metastazlarının...

Kolorektal Kanserlerin Akciğer Metastazında Cerrahi Tedavi Yöntemleri
Yazı

Kolorektal Kanserlerin Akciğer Metastazında Cerrahi Tedavi Yöntemleri

Kolorektal Kanserlerin Akciğer Metastazında Cerrahi Tedavi Yöntemleri konusunda yazılan bu yazı akciğer kanser cerrahisi alanında uzman Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından kaleme alınmış ve bilgi amaçlı paylaşılmıştır. Kolorektal kanserler erkekte en sık üçüncü, kadında ise ikinci sırada görülen kanserdir. En sık akciğer metastazektomisi yapılan tümör tipidir. Hastalığın seyri sırasında yarısı karaciğere metastaz yaparken, %20 oranında...