Akciğer Zarı Yapıştırma İşlemi

Akciğer Zarı Yapıştırma İşlemi

Akciğer Zarı Yapıştırma İşlemi konusunda yazılan bu yazı akciğer kanser cerrahisi alanında uzman Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından kaleme alınmış ve bilgi amaçlı paylaşılmıştır.Akciğer Zarı Yapıştırma İşlemi

Akciğer zarı yapıştırma işlemi yani Plörodezis te amaç, göğüs kafesi içinde sıvı birikimini (plevral efüzyon) ve pnömotoraksın nüks etmesini engellemek için her iki akciğer zarının (visseral ve parietal plevranın) yapışmasını sağlayarak plevral boşluğu ortadan kaldırmaktır.

Başarılı bir plörodezis  elde etmek için iki plevra tabakası arasında sıkı ve tam bir yapışma olması zorunludur,  bunun için kullanılan birçok sklerozan(plöredezis ajanı) madde vardır.

Plöredezis için hangi ilaçlar kullanılır?

• Steril Talk • Bleomisin • Tetrasiklinler • Kinakrin • İodopovidon • Gümüş nitrat

PLÖREDEZİS  NASIL OLUŞMAKTADIR?

Sklerozan (Plöredezis ajanları) maddenin  intraplevral uygulamasını takiben, plevral aralıkta: diffüz inflamasyon, plevral pıhtılaşma-fibrin gibi kan ürünlerinde  yapışıklıklarının oluşması, fibroblastların geri alınması ve çoğalması , kollojen üretimi  olmaktadır.

Plevrayı kaplayan  mezotelyal hücreleri sklerozan  ajanlar için birincil hedeftir ve interlökin-8 gibi transformatör büyüme faktörü ve bazik fibroblast büyüme faktörü gibi çeşitli mediatörlerin salınması da dahil olmak üzere tüm plöredezis sürecinde önemli bir rol oynar.

Tümör yükü fazla olduğunda, normal mezotel hücreleri azalır  ve sklerozan ajana verilen cevap azalır, bu da akciğer zarı yapıştırma işlemi denen plörodezis işleminin başarısızlığına neden olur.

Ayrıca, plevral boşluktaki tümör tipi plörodezisin sonuçlarını da etkileyebilir (diffüz malign mezotelyoma ve metastatik akciğer karsinomlarınına daha kötü cevap).

Steril Talk’ın en iyi sonuçları elde ettiği konusunda genel bir görüş birliği vardır ve ayrıca steril talkın tümör hücrelerinde nekroza yol açabildiğini ve anjiyogenezisi inhibe ederek habis plevral efüzyonun daha iyi kontrol edilmesine katkıda bulunduğunu düşündüren ön deneysel çalışmalar da bulunmaktadır.

Akciğer Zarı Yapıştırma İşlemi hakkındaki bu yazı akciğer kanseri cerrahisi uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından yazılmıştır. Kaynak belirtmeden kopyalanamaz.