Göğüs Duvarı Tümörlerinde Cerrahi Tedavi Yöntemleri

Göğüs Duvarı Tümörlerinde Cerrahi Tedavi Yöntemleri

Göğüs Duvarı Tümörlerinde Cerrahi Tedavi Yöntemleri konusunda yazılan bu yazı akciğer kanser cerrahisi alanında uzman Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından kaleme alınmış ve bilgi amaçlı paylaşılmıştır.

Göğüs duvarı tümörü tedavisinde öncelikle kitlenin tanısı konmalıdır çünkü bazı tümörler; Ewing sarkomu ve plazmositom gibi tümörler radyoterapi/kemoterapi  yapılması gerekebilir.  Veya göğüs duvarına metastaz yapmış başka bir tümöre bağlı olabilir.

Göğüs duvarı tümörlerinde geniş cerrahi rezeksiyon yapılması gerekmektedir.  Bu amaçla tümörden makroskopik olarak en az 4 cm mesafeden, alttan ve üstten birer sağlam kot çıkarılarak rezeksiyon uygulanması gerekmektedir.

Geniş rezeksiyon yapılan, göğüs ön ve yan duvarında tümörü olan olgularda, oluşan defektin düzeltilmesi gerekmektedir. Çapı 5 cm’nin altında olan tümörlerde genellikle düzeltme gerekmeyebilir.  

Ayrıca posterior yerleşimli tümörlerde skapula ve sırt kaslarının desteği nedeniyle solunumsal paradoks beklenmez ve bu bölge tümörlerinde daha büyük defekt (10 cm’ye varan) durumlarında da rekonstrüksiyon gerekmez.

Tümör çapının 4 cm’den küçük olduğu olgularda eksizyonel olarak tümörün komplet çıkarılması önerilir.

Tanının malign olduğu olgularda ise, eğer frozen ile tanı alınmışsa cerrahi rezeksiyon genişletilerek geniş rezeksiyon ve düzeltmeye gidilir.

Göğüs duvarı defekt tamirinde kaburga yerine geçen plaklar ve nonotojen ve otojen  greftler kullanılmaktadır.

Göğüs Duvarı Tümörlerinde Cerrahi Tedavi Yöntemleri hakkındaki bu yazı akciğer kanseri cerrahisi uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından yazılmıştır. Kaynak belirtmeden kopyalanamaz.