Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Sonrası Radyolojik Takip Protokolü

Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Sonrası Radyolojik Takip Protokolü

Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Sonrası Radyolojik Takip Protokolü konusunda yazılan bu yazı akciğer kanser cerrahisi alanında uzman Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından kaleme alınmış ve bilgi amaçlı paylaşılmıştır.

Farklı takip protokolleri vardır. Nüksün ilk iki yılda görülmesinden dolayı bu sürede periyodik olarak tüm vücut PET/BT incelemenin yapılması gerekir.

– Her 3 ayda bir akciğer grafisi (ilk iki yıl)

– Her 6 ayda bir akciğer grafisi (3-5 yıl)

Yılda akciğer grafisi (5 yıl sonra)

diğer bir takip protokolü

– Her 6 ayda bir kontrastlı toraks BT (ilk 2 yıl)

– Yılda bir kontrastsız BT (3-5 yıl)

– Yılda bir kontrastsız BT (5 yıldan sonra)

diğer protokol

– 2-4 ayda bir akciğer grafisi, yılda bir BT (ilk 2 yıl)

– 6 ayda bir akciğer grafisi, yılda bir BT (3-5 yıl)

– yılda bir BT (5 yıldan sonra)

Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Sonrası Radyolojik Takip Protokolü hakkındaki bu yazı akciğer kanseri cerrahisi uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından yazılmıştır. Ka