Akciğer kanserinin Dördüncü Evresinde Cerrahi Tedavi Yapılabilir Mi?

Akciğer kanserinin Dördüncü Evresinde Cerrahi Tedavi Yapılabilir Mi?

Akciğer kanserinin Dördüncü Evresinde Cerrahi Tedavi Yapılabilir Mi? konusunda yazılan bu yazı akciğer kanser cerrahisi alanında uzman Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından kaleme alınmış ve bilgi amaçlı paylaşılmıştır.

Akciğer kanseri en sık karşı akciğer, beyin, karaciğer , sürrenal (böbrek üstü bezi) ve kemik metastazı yapmaktadır. Bu bölgelere metastaz yapmış olan akciğer  kanseri hastalarında tedavi önceki yıllarda  konservatif  kalmakta ve bu hastalarda cerrahi tedavinin yeri yok idi.

Ancak son zamanlarda seçilmiş olgularda hem primer hemde  metastaz odağının komplet rezeksiyonu ile iyi sonuçlar alınabilmektedir. Mediasten lenf bezi tutulumu yokluğu ve çoklu organ metastazı  açısından iyi değerlendirilmeli,  akciğerdeki tümör ile metastatik lezyon tamamen çıkarılabilirse  hastaya sağ kalım avantajı sağlanmaktadır.

Akciğer kanserinin Dördüncü Evresinde Cerrahi Tedavi Yapılabilir Mi? hakkındaki bu yazı akciğer kanseri cerrahisi uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından yazılmıştır. Kaynak belirtmeden kopyalanamaz.