Soluk Borusu (TRAKEA) Hastalıklarında Cerrahi Tedavi

Soluk Borusu (TRAKEA) Hastalıklarında Cerrahi Tedavi

Soluk Borusu (TRAKEA) Hastalıklarında Cerrahi Tedavi konusunda yazılan bu yazı akciğer kanser cerrahisi alanında uzman Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından kaleme alınmış ve bilgi amaçlı paylaşılmıştır.

Soluk borusu (Trakea), 6. Boyun omuru ve 5.bel omuru arasında uzanan sağ- sol ana soluk borusu(bronş) olarak ikiye ayrılma hizası olan karinada sonlanan, yaklaşık 12 cm uzunluğunda silindirik bir yapıdır. Yaklaşık 2-4 cm uzunluğunda göğüs kafesi dışında (servikal komponenti) ve daha uzun intratorasik komponenti bulunur. Trakeada, anterior ve lateral duvarlarını oluşturan 16 ila 22 adet ‘C’ şeklinde kıkırdak halka mevcuttur.Trakea çapı erişkinde 2,5 cm ye ulaşmakta. Sağ ana bronş sol göre daha dik açı ile aşağı iner ve daha geniştir bu nedenle özellikle yabancı cisimler sağ ana bronşa gitme eğilimindedir.

Soluk borusunun (trakeanın) görevleri:

 • Solunum havasının geçişini sağlamak
 • Havayı temizlemek, nemlendirmek (salgılanan mukus ile yabancı maddeler tutulur, akciğerlere gitmesi önlenir ve öksürük refleksi ile dışarı atılır)

TRAKEA DARLIKLARINDA NE GİBİ ŞİKAYETLER OLMAKTADIR?

En sık görülen belirti nefes darlığıdır. Egzersiz ile başlayan nefes darlığı, zamanla istirahat halinde kendini gösterir. Astım ile karıştırılarak uzun süre astım tedavisi alabilir hasta.

TRAKEAL HASTALIKLARDA TANI YÖNTEMLERİ NELERDİR?

 • Anamnez, hikaye
 • Düz akciğer grafisi
 • Boyun ve akciğer tomografisi, sanal bronkoskopi
 • Bronkoskopi

KİMLERE SOLUK BORUSU(TRAKEA) AMELİYATLARI YAPILMAKTA?

 • Trakenın doğumsal (konjenital) anomalilerinde,
 • Trakeanın entübasyona bağlı daralması(stenozu) durumunda (en sık trakea ameliyatı nedenidir)
 • Trakeanın travma sonucunda yaralanmasına bağlı hasarların tamiri
 • Yemek borusu(özofagus) ve soluk borusu arasında bağlantı bulunması (Trakea-Özofageaş fistül (TÖF))
 • Trakeanın iyi huylu (benign) ve kötü huylu tümörlerinde yaklaşık 6,4 cm’e kadar trakeal kısım çıkarılıp kalan kısım birbirine (uç uca) dikilmektedir.
 • Trakeaya metastaz yapmış tümörlerde de tümörlü kısım çıkarılıp uç uca anastomoza edilmektedir.
 • Bronkoskopi ile çıkarılamayan yabancı cisimler

Soluk Borusu (TRAKEA) Hastalıklarında Cerrahi Tedavi hakkındaki bu yazı akciğer kanseri cerrahisi uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından yazılmıştır. Kaynak belirtmeden kopyalanamaz.