Pnömotoraks Tedavisi Nasıl Yapılır?

Pnömotoraks Tedavisi Nasıl Yapılır?

Pnömotoraks Tedavisi Nasıl Yapılır? konusunda yazılan bu yazı akciğer kanser cerrahisi alanında uzman Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından kaleme alınmış ve bilgi amaçlı paylaşılmıştır.

Tedavide 4 temel ilke vardır:

 1. Akciğerin tam ekspansiyonunun(genişlemesinin) sağlanması
 2. Şikayetlerin ortadan kaldırılması
 3. Komplikasyonların önlenmesi
 4. Nükslerin önlenmesi

Pnömotoraks Tedavi Seçenekleri

 • Gözlem (oksijen desteği)
 • İğne aspirasyonu
 • Perkütan kateter ile drenaj
 • Tüp torakostomi
 • Tüp torakostomi ve pleurodesis
 • VATS + bül rezeksiyonu, plörektomi
 • Median Sternotomi
 • Torakotomi+bül rezeksiyonu, plörektomi

Gözlem (Pnömotoraks < yüzde 15)

 • Pnömotoraks alanı büyümeyen
 • Asemptomatik
 • Tek taraflı
 • Her 24 saatte, serbest havanın yüzde 1.5 kadarı spontan olarak rezorbe olmaktadır
 • Nazal O2 verilmesi rezorbsiyon hızını ↑ ***Promotoraks yüzdesi nasıl hesaplanır: 100-kollobe akciğer çapı (cm)3/ hemitoraks çapı (cm)3

İğne Aspirasyonu

 • Pnömotoraks alanı yüzde 15 ten büyük ve Primer spontan pnömotoraks ,
 • 16 ve 18 numaralı intravenöz kanül, enjektör ve üçlü musluk
 • Hava gelişi kesilene kadar aspire edilir.
 • PA Akciğer grafisinde akciğer açılmadı ise 24 saat içinde tekrarlanır.

Perkütanöz Drenaj Kateteri

 • Basit iatrojenik ve spontan pnömotoraks tedavisinde kullanılabilir.
 • Klinik olarak stabil pnömotorakslarda giderek artan oranda kullanımı bildirilmektedir.
 • Kapalı su altı drenaj sistemine
 • Heimliche-valve bağlanarak kullanılır
 • **%30’u aşan pnömotorakslarda ya da semptomatik hastalarda tüp torakostomi tercih edilmelidir.

Tüp Torakostomi

 • Orta derece ve büyük Pnömotoraks,
 • Şikayetlerin varlığında,
 • Radyolojik olarak pnömotoraks miktarı artarsa,
 • Tansiyon pnömotoraksta (Karşı akciğer ve kalbe baskı yapan pnömotoraks)
 • Karşı akciğerde hastalık varlığında,
 • Hidrotoraks/Hemotoraks

Pnömotoraksta hangi durumlarda Cerrahi Tedavi yapılmaktadır?

 • Takılmış olan göğüs dreninden devam eden hava kaçağı 7 günden fazla ise
 • Genişlemeyen akciğer dokusu varlığında
 • Her iki akciğerde pnömotoraks
 • Eşlik eden ve drene edilemeyen hemotoraks (göğüs kafesi içinde kan birikimi)
 • Karşı akciğerde nüks pnömotoraks
 • Nüks pnömotoraks
 • Kontralateral pnömonektomisi(bir akciğerin tamamen alınması) olan hasta
 • Sosyal endikasyon

Pilot, dalgıç veya gemici,
Sağlık merkezine uzakta oturan hasta.

Pnömotoraks ın Kapalı yöntem cerrahi (Videotorakoskopik ve Robotik yöntem ) ile Tedavi avantajları nelerdir ?

 • Postoperatif ağrının azalması,
 • Postoperatif pulmoner fonksiyonların korunması,
 • Morbiditenin azalması,
 • Hastanede yatış süresinin kısalması,
 • İş gücü kaybının azalması

Pnömotoraks Tedavisi Nasıl Yapılır? hakkındaki bu yazı akciğer kanseri cerrahisi uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından yazılmıştır. Kaynak belirtmeden kopyalanamaz.