Pektus Karinatum (Güvercin Göğüs) Cerrahi Tedavi Yöntemleri

Pektus Karinatum (Güvercin Göğüs) Cerrahi Tedavi Yöntemleri

Pektus Karinatum (Güvercin Göğüs) Cerrahi Tedavi Yöntemleri konusunda yazılan bu yazı akciğer kanser cerrahisi alanında uzman Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından kaleme alınmış ve bilgi amaçlı paylaşılmıştır.

Pektus karinatum (güvercin göğüs) göğüs ön duvarının öne doğru çıkıntı yaptığı deformite şeklidir. 10 bin doğumda bir görülür. Pektus ekskavatumdan sonra ikinci sıklıkta görülür. Erkeklerde 4 kat daha fazladır. Doğumda tanımlanmasına rağmen çoğu orta çocukluk döneminde ortaya çıkar.

Sternal deformiteye göre iki şekilde görülür;

1- Kondrogladiolar tip: Sternum orta (gladiolus) ve alt bölümü ile bu bölgedeki kotsal kartilajların öne doğru çıkıntı yapması şeklindedir. En sık görülen formudur (yüzde 89). Çoğunlukla simetriktir.

2- Kondromanubrial tip: Çok nadir görülüp 2. ve 3. kıkırdak kostanın ve manibriumun öne çıkıntılı olduğu, sternum korpusunun rölatif basık olduğu tiptir. Kardiyak anomaliler bu tipte daha fazladır. Güvercin göğüs deformitesi olarak da adlandırılır. Beraberinde kas iskelet deformitelerinden en sık skolyoz (yüzde 12-20) ve vertebra deformiteleri tesbit edilir. Pektus karinatum olan hastaların yüzde 18’inde konjenital kalp hastalığı tespit edilmiştir. Mitral valv prolapsusu yüksek oranda görülebilmektedir.

Pektus karinatum oluşum mekanizması nedir?

Tam olarak açıklanamamıştır. Ancak kostaların kartilaj bölümünün anormal büyümesi ekskavatum deformitesinin tersine ileriye doğrudur. Hastaların yüzde 25’inde aile öyküsü vardır. Doğumda hafif belirgin olmakla beraber pektus ekskavatumun tersine deformite genellikle daha ileri yaşlarda (11-15 yaş) ortaya çıkar. Kondromanubrial tip doğum sırasında görülebilir. Hastaların çoğu kozmetik görüntü ve psikolojik sorunlar hariç şikayetleri nadirdir. Solunum fonksiyon terslerinde önemli bir patoloji saptanmaz. Bazı hastalarda göğüs ağrısı, eforla gelen nefes darlığı şikayetleri olabilmektedir. Solunum yolları enfeksiyonu sıklığı artabilir.

Pektus karinatumda cerrahi tedavi seçenekleri nelerdir?

  1. Açık düzeltme ameliyatı
  2. Minimal invazif cerrahi  tedavi yaklaşımı (Abramson  yöntemi)

Bar 3 yıl sonra çıkartılır.

Pektus Karinatum (Güvercin Göğüs) Cerrahi Tedavi Yöntemleri hakkındaki bu yazı akciğer kanseri cerrahisi uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından yazılmıştır. Kaynak belirtmeden kopyalanamaz.