Pektus Ekskavatum Cerrahi Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Pektus Ekskavatum Cerrahi Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Pektus Ekskavatum Cerrahi Tedavi Yöntemleri Nelerdir? konusunda yazılan bu yazı akciğer kanser cerrahisi alanında uzman Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından kaleme alınmış ve bilgi amaçlı paylaşılmıştır.

Pektus ekskavatum ameliyat endikasyonları nelerdir?

Eğer bir çocukta aşağıdaki kriterlerin iki veya daha fazlası bulunuyorsa, cerrahi düzeltme tavsiye edilir;

  1. İlerleyici veya semptomatik pektus ekskavatum,
  2. Solunum fonksiyon testlerinde azalma var ise,
  3. Kalp basısı, akciğer  atelektazi ve 3.25’den daha büyük bir Haller BT indeksi gösteren tomografi görüntüsü,
  4.  Mitral kapak prolapsusu veya dal bloğunu içeren kalp bozuklukları,
  5. Yetersiz düzeltme ameliyatından sonra oluşan nüks pektus ekskavatum.

Pektus ekskavatumda cerrahi tedavi

Çoğu hastada ameliyat kozmetik ve psikososyal sorun için yapılmaktadır. Ailenin, çocuğun ve çevrenin deformiteye bakışını iyi değerlendirmek gerekir. Çöküntünün ileri yaşlarda artacağı dikkate alınmalıdır.

 Operasyon Zamanı; Skolyoz ve postür bozuklukları ortaya çıkmadan erken yaşlarda yapılması tavsiye edilir.

Ancak 5 yaşından önce yapılan korreksiyonlarda toraks duvarının gelişiminin kötü etkilendiği ve restrüktif akciğer hastalıklarına yol açtığı görülmüştür. Kardiyopulmoner fonksiyon bozukluğu yapan bası varsa operasyon daha erken yaşta yapılır.

Kozmetik ve psikososyal nedenlerle operasyon düşünülen hastaların 5 yaşını doldurması beklenmelidir.

Yaş arttıkça özellikle ergenlikten sonra yapılan operasyonlarda başarı şansı düşer. Yaş ile doğru orantılı olarak nüks de artar. İleri yaşlarda yapılan operasyonlarda kötü postürün ve skolyozun spontan iyileşmesi de zorlaşır. Sonuçta pektus ekskavatum korreksiyonu için en uygun yaş 5 ile 8 yaş arasıdır.

Pektus ekskavatum için cerrahi tedavi yöntemleri nelerdir?

a- Modifiye Ravitch operasyonu (Açık yöntemle yapılan cerrahi teknik)

b- Minimal İnvaziv Teknik (Kapalı yöntemle yapılan cerrahi teknik) (NUSS Prosedürü)

Bar en az 2 veya duruma göre 3 yıl yerinde tutulur ve genel anestezi altında çıkartılır. Sternum ve kıkırdakların kuvvetle bükülmesi nedeni ile postoperatif ağrı oldukça fazladır. Komplikasyon; Bu yöntemin komplikasyonları; en çok pektus barının yer değiştirmesiyle karşılaşılır (yüzde 9.2), pnömotoraks (yüzde 4.8), enfeksiyon (yüzde 2) ve plevral effüzyon (yüzde 2) diğer komplikasyonlardandır.

c- Göğüs duvarı rezeke etmeden yapılan cerrahiler; Sternum üzerine silikon takviyesi, Sternum üzerine otolog yağ implantasyonu

d- Vakum tedavisi

Pektus Ekskavatum Cerrahi Tedavi Yöntemleri Nelerdir? hakkındaki bu yazı akciğer kanseri cerrahisi uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından yazılmıştır. Kaynak belirtmeden kopyalanamaz.