Mezotelyoma Ne Sıklıkla Görülmektedir?

Mezotelyoma Ne Sıklıkla Görülmektedir?

Mezotelyoma Ne Sıklıkla Görülmektedir? konusunda yazılan bu yazı akciğer kanser cerrahisi alanında uzman Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından kaleme alınmış ve bilgi amaçlı paylaşılmıştır.

Mezotelyoma, normal insan popülasyonu için oldukça ender olarak beklenen bu tümördür; hiç asbest veya mineral lif teması tanımlanamayan bir popülasyonda görülme sıklığı, bir yıl için, bir milyon kişide 1 ila 2 sayıda hasta olarak bildirilmektedir. Yani bir milyon nüfuslu bir şehirde bir yılda 1 ila en fazla 2 vaka beklenmelidir. Esas olarak mezotelyomanın, tüm dünya için belirlenen ortalama yıllık mezotelyoma görülme hızı erkekler için bir yılda 1.3/100,000 kişi, kadınlar için 0.2/100,000 kişi olarak bildirilmiştir. Erkeklerde yüksek olması asbest sanayiinde mesleki ilişki – işçilik nedeniyledir. Ancak normal popülasyon dışında asbest ile doğrudan temas eden, yani üretim – işleme işinde çalışan işçilerden oluşmuş gruplarda bu değerler, doğal olarak, daha yüksektir; yılda 19 – 122.4/100,000 kişi arasında değerler rapor edilmiştir. Asbest ile doğrudan temaslı kişilerde mezotelyoma’dan orantılı ölüm hızı yüzde 3.9 ile 6 arasında bildirilmiştir. Asbest ile kırsal alanda çevresel temas: Asbest doğal bir fibröz silikat olduğundan yeryüzünün birçok yerinde toprak örtüsünde birikimler halinde bulunur.

Uzun yıllar boyu sosyokültürel seyir, asbest karışımlı toprağın yoğun bulunduğu yerlerdeki kırsal alan yaşayanlarının bu toprağın ısı ve su yalıtımı özelliklerini öğrenmelerine ve kullanmalarına fırsat vermiştir. Böylece, “aktoprak” veya ülkemizin bazı yerlerinde kullanılan adıyla “çorak” olarak adlandırılan bu toprak, ısı ve su yalıtımı amacıyla evlerin çatısında örtü, duvarlarında sıva-badana amacıyla yaygın olarak kullanılmıştır.

Türkiye’de temasın en yoğun olduğu bilinen kırsal alanları kapsayan iller Eskişehir, Kütahya, Bilecik, Yozgat, Sivas, Nevşehir, Diyarbakır’dır. 1990‟lara doğru belirgin ölçüde azalmıştır, çalışmalar ile gösterilmiş ve uluslararası literatüre yeni bilgi olarak katılmıştır

Mezotelyoma Ne Sıklıkla Görülmektedir? hakkındaki bu yazı akciğer kanseri cerrahisi uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından yazılmıştır. Kaynak belirtmeden kopyalanamaz.

Bir önceki Diffüz Malign Plevral Mezotelyoma (DMPM) Nedir? başlıklı yazımızda yer alan akciğer kanseri hakkındaki bilgiler ilginizi çekebilir.