Mezotelyoma Nasıl Oluşur?

Mezotelyoma Nasıl Oluşur?

Mezotelyoma Nasıl Oluşur? konusunda yazılan bu yazı akciğer kanser cerrahisi alanında uzman Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından kaleme alınmış ve bilgi amaçlı paylaşılmıştır.

Hastalık oluşma riskinin mineral lif ile temas süresiyle ilişkisi: Asbest teması ile mezotelyoma riski orantılıdır; yani temas dozu arttıkça ve ilk temastan sonra geçen süre uzadıkça risk artar. Yani akciğerdeki toplam mineral toz yükü arttıkça, mezotelyoma riski de artar. Genel olarak hem asbest hem erionite için 10 yıldan daha az süreyle temas etmiş kişilerde hastalığın gelişme riski oldukça düşük olarak kabul edilir. Gelecekte mezotelyoma sorunu: Asbest’in 1980’lere kadar yaygın kullanımı dikkate alındığında, endüstrileşmiş ülkelerde DMPM rastlanma hızının 2020 yıllarında en üst değere ulaşıp, sonra yavaş yavaş azalması beklenmektedir. Ancak 2020‟li yıllardan sonra mezotelyoma görülme oranının azalması ve gelişmiş ülkeler için DMPM görülme sıklığının 2040lardan sonra genel rakamlara yaklaşarak, önemli bir sorun olmaktan çıkması beklenmektedir.

MEZOTELYOMA HANGİ YAŞLARDA GÖRÜLMEKTEDİR?

 Hastalığın ortaya çıktığı yaş: Mezotelyoma, mesleksel temasta ilk temastan genellikle 30-40 yıl sonra ortaya çıkar; yani hastalığın ortaya çıkış süresi mesleksel temaslı serilerde 30-40 yıl civarındadır. Temas 20 yaşlarında başladığından mezotelyomanın genel olarak saptandığı yaş 60 yıl (50- 70 yaş aralığı) civarında olur. Kırsal alandaki çevresel asbest temasında bu değerler biraz değişiklik gösterir. Asbest veya erionite teması kırsal alanda doğumla başlar. Bu durumda hastalığın ortaya çıkış süresi, hastalığın saptandığı yaş olmaktadır; bu süre ülkemiz serilerinde 50-55 yaş civarındadır. Bu rakam hastalığın ortaya çıkış süresi olarak iş yeri serilerine göre daha uzun, ama hastalığın saptandığı yaş olarak daha kısadır. Erionite ile temaslı mezotelyoma  olgularında ortalama yaş daha düşük; 40- 50 yıl yaş aralığı arasındadır .

MEZOTELYOMA YAYILIMI NASIL OLMAKTADIR?

Mezotelyoma, kan ve lenf yoluyla da yayılım yapabilir; ancak tümörün kendine özgü ortaya çıkış ve yukarıda seyri belirtilen davranış biçimi nedeniyle, belirgin yayım şekli lokaldir (bölgeseldir). Tümör paryetal plevral yüzeyden göğüs duvarına, diafragma ve diafragma altı alana, visseral plevral yüzeye buradan akciğerlere ve mediastene yayılır. Böylece, olguların çoğunda akciğerleri ve komşu yapıları çepeçevre, zırh gibi saran geniş yüzeyli bir tümöral kitle ortaya çıkar. Bu seyir sırasında her iki plevral yapraklar arasında sıvı da toplanır. Tanı döneminde: Mezotelyomada hastalığın seyri Tümör parçaları gittikçe büyüme ve lokal yayılma ile büyür, yeni tümör adacıkları oluşur.

Mezotelyoma Nasıl Oluşur? hakkındaki bu yazı akciğer kanseri cerrahisi uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından yazılmıştır. Kaynak belirtmeden kopyalanamaz.

Bir önceki Mezotelyoma Ne Sıklıkla Görülmektedir? başlıklı yazımızda yer alan akciğer kanseri hakkındaki bilgiler ilginizi çekebilir.