Diffüz Malign Plevral Mezotelyoma (DMPM) Nedir?

Diffüz Malign Plevral Mezotelyoma (DMPM) Nedir?

Diffüz Malign Plevral Mezotelyoma (DMPM) Nedir? konusunda yazılan bu yazı akciğer kanser cerrahisi alanında uzman Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından kaleme alınmış ve bilgi amaçlı paylaşılmıştır.

DMPM‟ nin ortaya çıkış ve oluşumunda bilinen iki önemli neden, her ikisi de lifsi yapıda birer mineral olan asbest veya erionite ile temastır. DMPM tanısı almış olguların, yüzde 50-90’ında asbest teması olduğu bildirilmektedir. Asbest lifsi yapıda doğal fibröz bir silikattır. İki ana gruba ayrılır: Amphibole ve serpentine. İlk gruptaki asbest tipleri olan tremolite, actinolite, amosite, crocidolite ve anthophyllite lifleri, serpentine grubunda yer alan chrysotile tip asbest liflerine göre daha uzun, daha sert ve biyolojik yıkıma daha dayanıklıdır. Bu nedenle amphibole tip asbest liflerinin biyolojik ortamlara daha riskli olduğu öne sürülmüştür, ancak tüm asbest liflerinin karsinojenik olduğu ve risk getirdiği genel olarak kabul edilir.

DMPM‟nin diğer iyi bilinen bir nedeni olan erionite asbeste benzer lifsi yapıda bir mineraldir. Erionite‟den doğal olarak zengin olan ortamlara sahip ülkemizdeki bazı köylerde yapılan kapsamlı bir çalışmada toplam ölümlerin yüzde 49’unun mezotelyoma nedenli olduğu, bu köylerden oluşmuş ve iyi takip edilen bir grup insanda ise tüm ölümlerin yaklaşık yüzde 78’ inin DMPM’ye bağlı olduğu saptanmıştır.

Diğer bir DMPM nedeni de  Simian virüs – 40 (SV – 40) tür. SV-40‟ın karsinojenik etkisinin ve bazı kanserlerle olan ilişkisinin saptanmasını takiben yapılan kapsamlı çalışmalarda, bazı insan mezotelyoma hücrelerinde SV-40 benzeri genetik diziler gösterilmiştir.

Serilere göre tüm olgular içinde yüzde 10 ila 50 arası bir oranı oluşturan bu olguların bir kısmı için radyoterapi, virus enfeksiyonları, eski tüberküloz sekeli üzerine gelişme, kimyasal madde teması -artrazine- gibi etmenler neden olarak öne sürülmüş olsa da, bu bilgiler henüz spekülatif niteliğin ötesinde değildir.

Diffüz Malign Plevral Mezotelyoma (DMPM) Nedir? hakkındaki bu yazı akciğer kanseri cerrahisi uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından yazılmıştır. Kaynak belirtmeden kopyalanamaz.