Akciğerin İkincil (SEKONDER ) Tümörlerinde Cerrahi Tedavi

Akciğerin İkincil (SEKONDER ) Tümörlerinde Cerrahi Tedavi

Akciğerin İkincil (SEKONDER ) Tümörlerinde Cerrahi Tedavi konusunda yazılan bu yazı akciğer kanser cerrahisi alanında uzman Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından kaleme alınmış ve bilgi amaçlı paylaşılmıştır.

Akciğer kanseri rezeksiyonu dışında, akciğere metastaz yapmış olan ikincil (sekonder) tümörlerin ameliyatı göğus cerrahisi kliniklerinde en sık gercekleştirilen operasyonlardır. Karaciğerden sonra en sık metastaz akciğere olmaktadır. Akciğer metastazlarının rezeksiyonunu takiben sağ kalımın yüksek olması bu lezyonların cerrahi endikasyonlarını genişletmiştir.

Akciğer metastazlarının rezeksiyonu icin gerekli kriterler:

  • Primer tümörün kontrol altında olması,
  • Akciğer dışı organlarda metastazların olmaması(Kolon ve pankreas adenokarsinomun karaciğer metastazı hariç),
  • Akciğerdeki nodüllerin metastaz ile uyumlu olması,
  • Metastazla uyumlu bütün lezyonların çıkarılabilmesi icin lezyonların potansiyel olarak rezektabl olması,
  • Postoperatif dönem icin uygun akciğer rezervin olması

Parsiyel ya da komplet rezeksiyon icin diğer endikasyonlar:

a. Tanı gereksinimi,

b. Kemoterapi sonrası rezidüel nodüllerin çıkarılması,

c. Tümor “marker”ları ya da immunhistokimyasal çalışma icin gerekli dokunun sağlanması,

d. Tümor yükünün azaltılmasıdır.

Akciğere metastaz yapan kanser türüne bakılmaksızın, metastazlar ne kadar az olur ve hastalıksız dönem ne kadar uzun olursa, metastazektomiden sonra hayatta kalma süresi uzun olmaktadır.Kanser türüne bağlı olarak 5 yıllık sağ kalım:Germ hücreli tümör için %68, epitel kanseri için %37, sarkoma için %31 ve melanom için %21 idi. Burada görüldğüğü gibi surviye en önemli katkı metastazın primer kaynağı ve hücre tipidir.

Akciğerin İkincil (SEKONDER ) Tümörlerinde Cerrahi Tedavi hakkındaki bu yazı akciğer kanseri cerrahisi uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından yazılmıştır. Kaynak belirtmeden kopyalanamaz.