Akciğer Kanserinin Göğüs Kafesi İçine Doğru Yayılımına Bağlı Semptom ve Bulgular

Akciğer Kanserinin Göğüs Kafesi İçine Doğru Yayılımına Bağlı Semptom ve Bulgular

Akciğer Kanserinin Göğüs Kafesi İçine Doğru Yayılımına Bağlı Semptom ve Bulgular konusunda yazılan bu yazı akciğer kanser cerrahisi alanında uzman Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından kaleme alınmış ve bilgi amaçlı paylaşılmıştır.

Direkt yayılım veya lenf nodlarına yayılım ile çeşitli semptomlar ve bulgular oluşmaktadır. Sinir , göğüs duvarı-plevra, ana damar -perikart ve kalp  invazyonları ve göğüs kafesi içi organ invazyonlarını kapsar.

Rekürren sinir (Ses teli siniri  invazyonu):seskısıklığı (%2-18) arasında görülür. Balgam çıkarmada zorluk ve artmış aspirasyon riskine neden olmaktadır.

Frenik sinir invazyonu:Diyafragma yüksekliği, paradoksal solunum hareketine neden olur ve sonuçta nefes darlığına neden olur.

SST(Pancoast ) tümörleri  brakial pleksusayakın olmalarından dolayı genellikle C8,T1-2 sinir tutulumuna bağlı semptomlar; omuz ağrısı, üst ekstremite kas atrofisi, ciltte sıcaklık değişikliği olabilir.

Horner sendromu:Stellate ganglion ve sempatik zincir tutulumu ile görülür. Göz kapağı düşüklüğü, pitozis, myozis aynı taraf yüz ve üst ekstremitede anhidrozis görülür.

Göğüs duvarı tutulumu:Göğüs ağrısı en sık şikayettir. Kanser tutulumuna bağlı ağrı genellikle künt, sızlayıcı tarzda, nefes veya öksürükten bağımsız ve zor lokalize edilen tarzdadır.

Plevra tutulumu%8-15 oranında görülür. Plöretik göğüs ağrısı invazyonun erken fazında görülebilirken, plevral efüzyon oluşumu ile kaybolabilir. Nefes darlığı na yol açan plevral efüzyon oluşumu direkt plevra invazyon sonucu olabileceği gibi, lenf nodu tutulumu veya lenf akımının tıkanması sonucu da oluşabilir.

Süperior vena Kava daralması;Genellikle KHAK de görülübeliceği gibi, sağ paratrakeal lenf nodlarının büyümesi ile de görülebilir. Yüz ve boyunda şişme, ekstremite  göğüs duvarı üst kısmında, omuz ve boyunda genişlemiş venöz yapılar kendini gösterir. Ayrıca baş ağrısı, öksürük, dispne nedenide olabilmekte.

Kalp ve perilkard invazyonu;kalp ve perikard metastazı genellikle direkt lenfatik invazyon sonucu görülür. En sık olarak perikard tutulumu olur.

Özofagus tutulumu; genellikle hiler ve posterior mediastinal lenf nodları invazyonu ile oluşur.Bazen de büyük tümörbasısı ile yutma güçlüğü olur.

Akciğer Kanserinin Göğüs Kafesi İçine Doğru Yayılımına Bağlı Semptom ve Bulgular hakkındaki bu yazı akciğer kanseri cerrahisi uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından yazılmıştır. Kaynak belirtmeden kopyalanamaz.