Akciğer Kanserinde Primer Tümöre Bağlı Semptomlar ve Bulgular

Akciğer Kanserinde Primer Tümöre Bağlı Semptomlar ve Bulgular

Akciğer Kanserinde Primer Tümöre Bağlı Semptomlar ve Bulgular konusunda yazılan bu yazı akciğer kanser cerrahisi alanında uzman Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından kaleme alınmış ve bilgi amaçlı paylaşılmıştır.

Öksürük:Akciğer kanserinde en sık görülen başvuru semptomudur. 3 haftadan kısa ise akut, 3-8 hafta subakut, 8 haftadan uzun sürerse kronik olarak sınıflandırılır. Kronik öksürüğün en sık sebebi astım ve GÖR iken yüzde 5 nedeni kanser, tbc ve sarkoidozdur.

Akciğer kanserinde öksürük sebepleri nelerdir?

Kitlenin neden olduğu postobstrüktif pnömoni ve genişleyen lenf nodlarının neden olduğu dıştan bası, akciğer kanserindeki öksürüğün en sık sebebidir.

Çoğu sigara içicisi olan hastalarda kronik bronşite bağlı olan öksürüğün karekter değiştirmesi (tedaviye cevapsızlık, kanlı balgam ile beraber olması, şiddetinin artması) akciğer kanserinin habercisi olabilir.

Dispne (nefes darlığı):Genellikle artmış balgam ve öksürükle ilişkilidir. Tümörün tek taraflı ana bronşu tıkaması ana damar ve kalbe bası da dispne nedenidir.

Hemoptizi (balgamdan kan gelmesi):Öksürüğün aksine hastayı hemen doktora getiren bir sebeptir. Yüzde 90’ı bronşial arter kaynaklıdır. Ülkemizde hemoptiğzinin en sık sebebi tbc, akciğer ca, bronşektazidir. Akciğr kansrinin yüzde 50’sinde hmepotizi vardır ve çoğunda radyolojik bulgu vardır. Bronkoskopi ile tanı konması gerekir.

40 yaş üstü sigara içicisi, KOAH hastası olanlarda  radyolojik bulgular desteklemese de akciğer kanseri, öncelikli ayırıcı tanıda düşünülmelidir.

Göğüs Ağrısı:İyi lokalize edilen ağrı tümörün plevraya direkt yayılmasının sonucu oluşur.

Akciğer kanserinin intratorasik yayılımına bağlı semptom ve bulgular:

Direkt yayılım veya lenf nodlarına yayılım ile çeşitli semptomlar ve bulgular oluşmaktadır. Sinir, göğüs duvarı-plevra, vasküler-perikart ve kalp  invazyonları ve intratorasik organ invazyonlarını kapsar.

Rekürren sinir invazyonu:ses kısıklığı ( yüzde 2-18) arasında görülür. Balgam çıkarmada zorluk ve artmış aspirasyon riskine neden olmaktadır.

Frenik sinir invazyonu:Diyafragma yüksekliği, paradoksal solunum hareketine neden olur ve sonuçta nefes darlığına neden olur.

SST (Pancoast ) tümörleri  brakial Pleksusa yakın olmalarından dolayı genellikle C8,T1-2 sinir tutulumuna bağlı semptomlar; omuz ağrısı, üst ekstremite kas atrofisi, ciltte sıcaklık değişikliği olabilir.

Horner sendromu:Stellate ganglion ve sempatik zincir tutulumu ile görülür. Göz kapağı düşüklüğü, pitozis, myozis aynı taraf yüz ve üst ekstremitede anhidrozis görülür.

Göğüs duvarı tutulumu:Göğüs ağrısı en sık şikayettir. Kanser tutulumuna bağlı ağrı genellikle künt, sızlayıcı tarzda, nefes veya öksürükten bağımsız ve zor lokalize edilen tarzdadır. Net lokalize edilen ağrılar plevra invazyonunun, kaburga metastazının veya primer tümörün göğüs duvarı invazyonunun belirtisi olabilir. Plape edilen göğüs duvarı kitlesi nadir bir bulgudur.

Plevra tutulumu yüzde 8-15 oranında görülür. Plöretik göğüs ağrısı invazyonun erken fazında görülebilirken, plevral efüzyon oluşumu ile kaybolabilir. Nefes darlığına yol açan plevral efüzyon oluşumu direkt plevra invazyon sonucu olabileceği gibi, lenf nodo tutulumu veya lenf akımının tıkanması sonucu da oluşabilir.

Süperior vena Kava daralması;Genellikle KHAK’de görülebileceği gibi, sağ paratrakeal lenf nodlarının büyümesi ile de görülebilir. SVCS’nun yüzde 46-75 nedeni akciğer knasridir. Yüz ve boyunda şişme, ekstremite ve göğüs duvarı üst kısmında, omuz ve boyunda genişlemiş venöz yapılar kendini gösterir. Ayrıca baş ağrısı, öksürük dispne nedeni de olabilmekte.

Klap ve perilkard invazyonu;kalp ve perikard metastazı genellikle direkt lenfatik invazyon sonucu görülür. En sık olarak perikard tutulumu olur.

Özofagus tutulumu;genellikle hiler ve posterior mediastinal lenf nodları invazyonu ile oluşur. Bazen de büyük tümör basısı ile yutma güçlüğü olur.

Akciğer Kanserinde Primer Tümöre Bağlı Semptomlar ve Bulgular hakkındaki bu yazı akciğer kanseri cerrahisi uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından yazılmıştır. Kaynak belirtmeden kopyalanamaz.