Akciğer Kanserinin Göğüs Kafesi Dışı Yayılımına Bağlı Semptom ve Bulgular

Akciğer Kanserinin Göğüs Kafesi Dışı Yayılımına Bağlı Semptom ve Bulgular

Akciğer Kanserinin Göğüs Kafesi Dışı Yayılımına Bağlı Semptom ve Bulgular konusunda yazılan bu yazı akciğer kanser cerrahisi alanında uzman Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından kaleme alınmış ve bilgi amaçlı paylaşılmıştır.

Otopsi serilerinde skuamöz hücreli ca da %54, adeno karsinomda %82, büyük hücreli karsinomlarda ise %86 oranında metastaz saptanmış.

Kemik metastazında ana semptom ağrıdır. Tüm vertebra, kaburga, ve proksimal uzun kemikler başta olmak üzere akciğer kanseri tüm kemiklere metastaz yapabilirler.

Karaciğer, böbrek üstü bezi  ve karın içi  lenf nodları metastazı.

Beyin ve Medulla spinalis metastazı: Tanı anında %10 oranında beyin metastazı vardır. Semptomatik beyin metastazlarının %70 oranında sorumlusu akciğer kanseridir.

Lenf nodu ve cilt metastazı: En sık görülen lenf nodu tutulumu %15-20 oranı ile supraklaviküler bölgedir.

Akciğer Kanserinin Göğüs Kafesi Dışı Yayılımına Bağlı Semptom ve Bulgular hakkındaki bu yazı akciğer kanseri cerrahisi uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından yazılmıştır. Kaynak belirtmeden kopyalanamaz.