Akciğer Kanserinde Semptom ve Bulgular Nelerdir?

Akciğer Kanserinde Semptom ve Bulgular Nelerdir?

Akciğer Kanserinde Semptom ve Bulgular Nelerdir? konusunda yazılan bu yazı akciğer kanser cerrahisi alanında uzman Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından kaleme alınmış ve bilgi amaçlı paylaşılmıştır.

Akciğer kanseri erken evrelerde çoğunlukla asemptomatik olduğundan dolayı, tanı anında hastaların birçoğu ileri evrede tanı almaktadır. Tanı alan hastaların yüzde 85-90’ı tümörün lokal, bölgeseli metastatik veya sistemik etkileri nedeni ile semptomatiktir. Maalesef bu hastaların yüzde 20’si operasyona uygun evrede iken, yine tüm hastalarda sadece yüzde 5-10’u 5 yıllık yaşam şansına sahiptir.

Semptomlara bağlı tanıdaki gecikmenin en sık sebebi ise semptomlarının non-spesifik olması ve aynı semptomu yapan hastalıklar ile ayırıcı tanının yapılamamasıdır. Akciğer kanserinde saptanan semptomlar: primer tümöre bağlı semptomlar, intratorasik yayılıma bağlı semptomlar, uzak metastazlara bağlı semptomlar ve paraneoplastik sendromlara bağlı semptomlar olarak sınıflandırılır.

Akciğer Kansrinde Semptom ve Bulgular Nelerdir? hakkındaki bu yazı akciğer kanseri cerrahisi uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından yazılmıştır. Kaynak belirtmeden kopyalanamaz.