Akciğer Kanserinde Lenf Nodlarının (Bezlerinin) Önemi Nedir?

Akciğer Kanserinde Lenf Nodlarının (Bezlerinin) Önemi Nedir?

Akciğer Kanserinde Lenf Nodlarının (Bezlerinin) Önemi Nedir? konusunda yazılan bu yazı akciğer kanser cerrahisi alanında uzman Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından kaleme alınmış ve bilgi amaçlı paylaşılmıştır.

Akciğer kanseri kansere bağlı ölümlerin en sık nedenidir. Akciğer kanseri küçük hücreli dışı ve küçük hücreli akciğer kanseri olarak iki ana gruba ayrılır. Küçük hücreli dışı akciğer kanserinin ana tedavisi cerrahidir. Lenf nodları ise tedavinin seçiminde, evrelemede ve tedavi sürecinin değerlendirilmesinde büyük önem taşır.

Gelişen tanısal yöntemler ile birlikte preoperatif lenf nodu ile ilgili klinik evreleme sağlanabilmektedir. Bu amaçla bilgisayarlı tomografi (BT) ve PET/BT kullanılmaktadır. Ancak kesin tanı her zaman patoloji ile konulmaktadır. Lenf nodu örneklemsi için mediastinoskopi, Video yardımlı mediastinoskopik lenfadenektomi(Vamla), mediastinotomi, VATS kullanılmaktadır.

Vücudumuzda akciğer kanseri için yapılmış lenf nodu haritası bulunmaktadır bunlar her iki akciğer zarı içinde kalan lenf nodları (N1), her iki akciğer zarı arasında kalan lenf nodları (N2) ve boyun bölgesinde ve vücudun diğer bölgelerinde olan lenf nodları (N3)  şeklinde  sınıflandırılmıştır.

Lenf nodo akciğer kanserinde sağ kalımı etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Bu nedenle lenf nodu tutulumu olmayan erken evre akciğer tümörlerinde sağ kalım daha iyidir.

Akciğer Kanserinde Lenf Nodlarının (Bezlerinin) Önemi Nedir? hakkındaki bu yazı akciğer kanseri cerrahisi uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından yazılmıştır. Kaynak belirtmeden kopyalanamaz.