Mezotelyoma Hastalarında Radyolojik İnceleme Metodları Nelerdir?

Mezotelyoma Hastalarında Radyolojik İnceleme Metodları Nelerdir?

Mezotelyoma Hastalarında Radyolojik İnceleme Metodları Nelerdir? konusunda yazılan bu yazı akciğer kanser cerrahisi alanında uzman Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından kaleme alınmış ve bilgi amaçlı paylaşılmıştır.

Akciğer filmi:

Mezotelyomalı olgularda, genellikle plevral sıvının varlığı ve alttaki yapıları örtmesi nedeniyle, iki boyutlu görüntü veren standart akciğer grafilerinde yalnızca “plevral sıvı” veya “plevral sıvı + plevral kalınlaşma” bulgusu vardır. Ancak sıvının az olduğu veya olmadığı olgularda sadece “nodüler veya düzensiz bir plevral kalınlaşma” bulgusu açıkça gözlenebilir. Tümör plevraya çepeçevre yayılarak kalp ve büyük damarların üzerini örten (mediastinal) plevrayı da genel olarak tutar.

Bilgisayarlı tomografi:

 Bilgisayarlı tomografisi (BT), Mezotelyoma kuşkulu her olguda artık olağan kullanılan bir radyolojik yöntemdir. Üç boyutta görüntü verebilmesi, kontrast madde kullanılabilmesi bulgularını değerli kılar. BT’de en sık saptanan bulgular “nodüler plevral kalınlaşma” ve “düzensiz yüzeyli plevral kalınlaşma” görünümleridir. Olguların çoğunda serbest veya ankiste halde plevral sıvı da vardır. Plevral kalınlaşma olmadan yalnızca sıvı görünümü nadirdir, sıvı çoğunlukla orta veya çok miktardadır.

Manyetik rezonans:

MR görüntüleme yöntemi, mezotelyoma  tanı ve izleminde, bazı özel durumlar hariç, BT’ne göre daha üstün ve gerekli değildir. Ancak göğüs duvarı, diyafram ve lenf nodu tutulumlarını tanıtmada, BT yetersiz kalırsa kullanılması önerilmektedir.

PET:

Pozitron emisyon tomografi (PET), sistemik ve bölgesel tarama amacıyla PET CT mutlaka yapılmalıdır. Gerekirse mediasten lenf nodlarının değerlendirilmesine de yardımcı olmakta.

Mezotelyoma Hastalarında Radyolojik İnceleme Metodları Nelerdir? hakkındaki bu yazı akciğer kanseri cerrahisi uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından yazılmıştır. Kaynak belirtmeden kopyalanamaz.