8. TNM Akciğer Evrelemesi

8. TNM Akciğer Evrelemesi

8. TNM Akciğer Evrelemesi konusunda yazılan bu yazı akciğer kanser cerrahisi alanında uzman Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından kaleme alınmış ve bilgi amaçlı paylaşılmıştır.

Tx:primer tümör değerlendirilemez balgam ve bronkoskopik lavajda malign hücre varlığıkanıtlanmışancak görüntüleme veya bronkoskopide tespit edilememmiştümör

T0: Primer tümör yok

Tis :Karsinoma insutu

T1:Akciğer parankimi ve visseral plevra ile çevrili 3cm e eişt veya küçük , lober bronştan daha proksimale invaze bronştm  (ana bronşa invaze olmayan)(a)

T1a(mi): Minimal invazif adenokarsinom   (b)

T1a: 1 cm den küçük veya eşit (a)

T1b:1 cm den büyük 2 cm eşit veya küçük (a)

T1c:2 cm den büyük 3 cm eşit veya küçük çaplıtümör(a)

T2:3 cm den büyük fakat 5 cm eşit veya küçük , (c)

ana bronştutulumu var karina tutulumu yok,

visseral plevra tutulumu var

akciğerin bir kısmınıveya tamamınıtutan atelektazi, obstrüksiyon ve pnömonitis varlığı

T2a:3cm den büyük 4 cm e eşit veya küçük tm

T2b:4 cm den büyük 5cm eişt veya küöük tm

T3: 5 cm den büyük 7cm den küçük veya eşit tm, aynılobda ayrınodül veya nodüller , aşağıdaki yapılarıtutan tm

Göğüs duvarı(pariyetal plevra, süperior sulkus tümörü), frenik sinir , pariyetal perikars tutulumu

T4: 7 cm den büyük tümör ,ipsilateral farklılobda nodül veya nodüller olması,

Aşağıdaki yapıların tutulması:

Diyafragma, mediasten, kalp, büyük damarlar, trakea, rekürren larengeal sinir, özefagus, vertebral cisim ve karine tutulumu

8. TNM Akciğer Evrelemesi hakkındaki bu yazı akciğer kanseri cerrahisi uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından yazılmıştır. Kaynak belirtmeden kopyalanamaz.