Akciğer Kanserinde Lenf Bezlerinin (Nodlarının) Tutulumunun Önemi

Akciğer Kanserinde Lenf Bezlerinin (Nodlarının) Tutulumunun Önemi

Akciğer Kanserinde Lenf Bezlerinin (Nodlarının) Tutulumunun Önemi konusunda yazılan bu yazı akciğer kanser cerrahisi alanında uzman Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından kaleme alınmış ve bilgi amaçlı paylaşılmıştır.

Lenf nodlarında hastalığın mevcudiyetini düşündürecek tanı yöntemleri arasında akciğer tomografisinde büyümüş lenf nodları olması ve PET CT de tutulum gösterilmesi önemli olmakla birlikte kesin sonuç ancak patolojik değerlendirme ile alınabilmektedir. Bunun içinde ameliyat öncesi endoskopik lenf nodu örneklemesi ve cerrahi olarak mediastinoskopi-mediastinotomi yapılmaktadır.

1 santimden küçük nodüllerin kanser olma olasılığı yüzde 15, daha büyük lezyonlarda yüzde 80 oranında kanser olma olasılığı vardır. Nodülün çapı büyüdükçe kanser olma olasılığı artmaktadır. Tümör büyüme hızını saptamak için genelde nodül çapı ölçümü kullanılmaktadır. Nodül küre biçiminde bir yapıdır. Hacminin iki katına çıkması için çapın yüzde 26 oranında artmasına karşılık gelmektedir. Bu iki kat çıkma zamanına Tümör Doubling Time (TDT). Bu süre 20-30 günden daha kısa veya 400-500 günden daha uzun ise nodül benign (iyi huylu) olarak düşünülür.(Karsinoid tümör 400 günü bulabilir).  En az iki yıllık radyolojik takiplerinde stabil nodül tespit edildi ise ilave tanısal incelemeye gerek yoktur.

Akciğer Kanserinde Lenf Bezlerinin (Nodlarının) Tutulumunun Önemi hakkındaki bu yazı akciğer kanseri cerrahisi uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından yazılmıştır. Kaynak belirtmeden kopyalanamaz.