Akciğer Kanserinde Paraneoplastik Sendromlar

Akciğer Kanserinde Paraneoplastik Sendromlar

Akciğer Kanserinde Paraneoplastik Sendromlar konusunda yazılan bu yazı akciğer kanser cerrahisi alanında uzman Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından kaleme alınmış ve bilgi amaçlı paylaşılmıştır.

Primer veya metastaztik tümörün fiziksel etkilerinden bağımsız olarak oluşturduğu klinik sendromdur. Yüzde 10 oranında görülür. En sık KHAK’de görülür.

Hiperkalsemi (En sık Skuamöz hc ca da görülür)

Uygunsuz ADH salınımı:Hiponatremi görülen olgularda ADH seviyesine bakılmalı, en sık KHAK de görülür, konfüzyondan komaya kadar gidebilen bir klinik oluşturur.

Cushing sendromu:ACTH akciğer kanserinde en fazla üretilen ektopik hormondur.

Çomak parmak ve Hipertrofik Osteoartropati:En sık skuamöz hc ca ve adenokarsinomda görülür.

Nörojenik sendromlar; en sık KHAK de olur.

Akciğer Kanserinde Paraneoplastik Sendromlar hakkındaki bu yazı akciğer kanseri cerrahisi uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından yazılmıştır. Kaynak belirtmeden kopyalanamaz.