Akciğer Kanseri Ameliyatında Yüksek Riskli Hastalar Kimlerdir?

Akciğer Kanseri Ameliyatında Yüksek Riskli Hastalar Kimlerdir?

Akciğer Kanseri Ameliyatında Yüksek Riskli Hastalar Kimlerdir? konusunda yazılan bu yazı akciğer kanser cerrahisi alanında uzman Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından kaleme alınmış ve bilgi amaçlı paylaşılmıştır.

Erken evre küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde standart tedavi yöntemi, lobektomi ve hiler/mediastinal lenf nodu diseksiyonudur. Ek hastalığı olmayan ve solunum fonksiyonları yeterli olan kişilerde uygulanan akciğer ameliyatlarında riskler düşük iken biline akciğer hastalığı olanlarda ameliyat riski artmaktadır. Ameliyat sonrası riski artıran faktörler:

-İleri yaş

-Solunum fonksiyonları yetersiz hastalar

-Ek hastalığı bulunanlar (Diyabet, koroner arter hastalığı , KOAH ve hipertansiyon v.s.’ dir)

Şeklinde sıralayabiliriz.

Akciğer Kanseri Ameliyatında Yüksek Riskli Hastalar Kimlerdir? hakkındaki bu yazı akciğer kanseri cerrahisi uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından yazılmıştır. Kaynak belirtmeden kopyalanamaz.