Akciğer Kanseri Ameliyatından Sonra Tekrarlayan Hastalara Yapılan Tedaviler

Akciğer Kanseri Ameliyatından Sonra Tekrarlayan Hastalara Yapılan Tedaviler

Akciğer Kanseri Ameliyatından Sonra Tekrarlayan Hastalara Yapılan Tedaviler konusunda yazılan bu yazı akciğer kanser cerrahisi alanında uzman Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından kaleme alınmış ve bilgi amaçlı paylaşılmıştır.

Akciğer kanseri nedeniyle küretif tedavi uygulanan her hasta nüks veya ikinci primer akciğer kanseri adayıdır. Cerrahi tedavi uygulanan akciğer kanserinin aynı bölgede ya da karşı akciğer, iskelet sistemi veya diğer organlarda yeniden ortaya çıkması nüks olarak tanımlanmaktadır ki tedavinin başarısız olmasının en sık sebebidir.  Nükslerin yüzde 80’inden fazlası ilk iki yıl içinde görülmektedir.

Tedavi ister nüks ister ikinci primer akciğer kanseri olsun öncelikle cerrahi tedavi açısından değerlendirmek gerekir.

Akciğer kanserinin küratif  tedavisi sonrasın yeni akciğer kanseri gelişme riski yüzde 1-6’dır.

İkinci primer akciğer kanseri tanısı için, yeni gelişen kanser farklı histolojide veya birinci kanserle arasındaki süre iki yıldan fazla olmalıdır.

İki yıl içinde ortaya çıkan akciğer kanseri farklı histolojik tip değilse nüks kabul edilir. O nedenle ilk iki yıl takiplere özen göstermemiz gerekmektedir.

İkincil primer akciğer kanseri tespit edilen mediastinal lenf nodu (bezesi)  ve uzak metasttaz olmayan hastalarda cerrahi tedavi imkanı varsa yapılmalıdır.

Akciğer Kanseri Ameliyatından Sonra Tekrarlayan Hastalara Yapılan Tedaviler hakkındaki bu yazı akciğer kanseri cerrahisi uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından yazılmıştır. Kaynak belirtmeden kopyalanamaz.