Akciğer Kanseri Ameliyatı Sonrası Hayatta Kalmayı Etkileyen Faktörler

Akciğer Kanseri Ameliyatı Sonrası Hayatta Kalmayı Etkileyen Faktörler

Akciğer Kanseri Ameliyatı Sonrası Hayatta Kalmayı Etkileyen Faktörler konusunda yazılan bu yazı akciğer kanser cerrahisi alanında uzman Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından kaleme alınmış ve bilgi amaçlı paylaşılmıştır.

Son zamanlarda aynı evrede bulunan akciğer kanserli hastalar arasında tedavi yanıtları, rekürens (Tekrarlama) oranları ve sağ kalım süreleri bakımından farklılıklar bulunmaktadır. Bu nedenle yeni tanı konmuş akciğer kanserlerinde, tedavi stratejilerinin belirlenmesi, ileriye yönelik hastalığın seyri ve hasta takibi için klinik ve laboratuvar parametrelere ihtiyaç duyulur. Bu faktörler; Klinik, tümörle ilişkili faktörler ve tedaviyle ilgili faktörlerdir.

Klinik faktörler

Akciğer fonksiyonu:

Altta yatan akciğer hastalığı (özellikle KOAH ) ameliyat öncesi solunum fonksiyon testleri, kanın oksijenlenmesini gösteren DLCO tesi, 6 dakika yürüme testi yapılarak ameliyat sonrası ortaya çıkabilecek solunum yetmezliği hem erken dönem mortaliteyi arttıracak ki hem de ilave kemoradyoterapiyi zorlaştıracak ve hastalığın seyrini direk olarak etkileyebilecektir.

Kardiyovasküler hastalık

Sigara içiminden dolayı kardiyovasküler hastalık riski de artmıştır. Kardiyak inceleme gerekirse bypassa kadar gidebilir bundan sakınılmamalıdır. Gerekirse eş zamanlı ameliyat veya bypass sonrası akciğer ameliyatı yapılır.

Yaş

İleri yaş uzun dönem survinin yanı sıra hastane mortalitesi için negatif prognostik faktördür. Akciğer kanseri vakalarının yüzde 50’si 65 yaş üstüdür. Ancak günümüzde ne cerrahi teknikler ve ameliyat sonrası bakımlar teknolojiye paralel olarak gelişmiştir ve bu nedenle ileri yaş faktörü hastanın cerrahi tedaviden mahrum kalmamasına sebep olmamalıdır

Cinsiyet

Kadınlarda akciğer kanseri daha iyi seyirlidir. Kadınlarda sigara içimi artsa da erkekler kadar değildir bu nedenle koroner arter hastalığı ve akciğer fonksiyon bozukluğu daha az olmaktadır.

Sigara içimi

Tümörle ilişkili faktörler

Kanserin evresi;Erken evrelerde daha uzun yaşam olmakta.

Tümörün hücre tipi;Özellikle skuamöz hücreli kanser non skuamöz hücre tipine göre daha iyi sağ kalıma sahiptir.

Moleküler Biyolojik Faktörler

Tedaviye ilişkili faktörler

Ameliyat tipi;

Yapılacak ameliyatta ne kadar fazla akciğer dokusu çıkarılacaksa ameliyat sonrası riskler artmaktadır. Operatif teknikler, perioperatfi ve postoperatif medikal bakımda görülen iyileşmelere rağmen pnömonektomi(bir taraf akciğerin alınması, özellikle sağ akciğer ) hala yüksek risk ve komplikasyon taşımaktadır. Minimal invazif yöntemlere Video Yardımlı- Robot Yardımlı akciğer ameliyatlarında hasta daha çabuk iyileşmektedir.

Ameliyat öncesi kemoterapi ve radyoterapi;

Bu tedavinin amacı lokal hastalığın boyutunun küçülterek veya lenf nodu metastazını tedavi ederek radikal rezeksiyona imkan vermek ve böylece lokal nüksü azaltmaktır.

İleve kemoterapi ve radyoterapi;

Genelde ileri ve bölgesel tümürü pozitif olan hastalarda bu tedaviler verilmektedir.

Hastane yeterliliği ve Cerrahi Tecrübe;

Kısacası akciğer kanseri tedavisi mültidisipliner yaklaşımla, kanser tecrübesi olan göğüs cerrahı-göğüs hastalıkları uzmanı-radyoloji uzmanı-patoloji uzmanı ve onkoloji uzmanları ile birlikte değerlendirilmesi tedavi protokollerinin buna göre verilmesi gerekmektedir.  

Akciğer Kanseri Ameliyatı Sonrası Hayatta Kalmayı Etkileyen Faktörler hakkındaki bu yazı akciğer kanseri cerrahisi uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından yazılmıştır. Kaynak belirtmeden kopyalanamaz.