Sternal Defektler Sternumun Ventral Füzyon Defektleri

Sternal Defektler Sternumun Ventral Füzyon Defektleri

Sternal Defektler Sternumun Ventral Füzyon Defektleri konusunda yazılan bu yazı akciğer kanser cerrahisi alanında uzman Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından kaleme alınmış ve bilgi amaçlı paylaşılmıştır.

Sternal Defektler Sternumun ventral füzyon defektleri 3 grupta toplanabilir.

1- Sternal yarık (kleft):

Sternal yarık çoğunlukla sternumun üst tarafındadır ve kalp normal pozisyonundadır. Sternumda tam veya kısmi ayrılma vardır. Bu deformite şeklinde sternum birleşmesinde yetersizdir. Deri genellikle sağlamdır. Derinin sağlam olduğu olgular elektif şartlar oluşunca ameliyat edilir. Derinin sağlam olmadığı olgular hemen ameliyat edilmelidir. Normal perikardiyum ve normal diyafragma mevcuttur. Bebek ağladığı zaman kalp yarıktan dışarı doğru bombeleşir ve bu yüzden kalpte fonksiyon bozukluğu görü lür.

2- Torasik Ektopia Kordis:

Çıplak atan kalp toraksın dışındadır. Kardiyak anormallikler torasik ektopia kordisli hastalarda anormal derecede sıktır. Bu hastalarda ortak somatik dokular yoktur ve bunların primer kapatılması başarısızlıkla sonuçlanır. Kalbin anatomik pozisyonuna alınması veya üzerinin örtülmesi için çevrede yeterli doku yoktur. Bundan dolayı cerrahi düzeltme operasyonları yüksek mortaliteye sonuçlanır.

3- Torakoabdominal Ektopik Kordis (Cantrell Pentalojisi):

Kalp, inferior yarık sternum ile birlikte sıklıkla pigmente cilt (membran veya ince pigmente cilt) ile sarılmıştır.

Cantrell pentalojisi’nin beş temel özelliği vardır.

  1. Sternumda yarık,
  2. Septum transversum gelişimindeki yetmezliğe bağlı yarım ay şeklindeki anterior diyafragmatik defekt,
  3. Omfolosel veya omfolosel benzeri ventral abdominal duvar defekti, eventrasyon,
  4. Kardiyak anomaliler (VSD, Fallot gibi),
  5. Sol ventriküler divertükül. Torakoabdominal ektopik kordiste, torasik ektopik kordise göre reperasyon ve uzun dönem survi daha başarılıdır. Cerrahi düzeltme operasyonu vertikal bir insizyonla yapılır.

Sternal Defektler Sternumun Ventral Füzyon Defektleri hakkındaki bu yazı akciğer kanseri cerrahisi uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından yazılmıştır. Kaynak belirtmeden kopyalanamaz.

Bir önceki Pektus Ekskavatum Tanısı, Görülen Şikayetler ve Psikolojik Etkileri başlıklı yazımızda yer alan akciğer kanseri hakkındaki bilgiler ilginizi çekebilir.Bu yazıyı paylaş