Pektus Ekskavatum Tanısı, Görülen Şikayetler ve Psikolojik Etkileri

Pektus Ekskavatum Tanısı, Görülen Şikayetler ve Psikolojik Etkileri

Pektus Ekskavatum Tanısı, Görülen Şikayetler ve Psikolojik Etkileri konusunda yazılan bu yazı akciğer kanser cerrahisi alanında uzman Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından kaleme alınmış ve bilgi amaçlı paylaşılmıştır.

Pektus ekskavatumda tanı nasıl konur?

Anamnez, fizik muayene ve radyolojik görüntüleme yöntemleri yardımıyla tanı konulur. Fizik muayene sistematik bir şekilde yapılmalı eşlik eden patolojiler mümkün olduğunca atlanmamalıdır.

Pektus ekskavatumda ne gibi şikayetler olur?

 En önemli şikayet görsel bozukluktur. Nefes darlığı, göğüs ağrısı, çarpıntı ve efor kapasitesinin düşük olması da diğer olabilen şikayetlerdir. Semptomlar Pektus ekskavatum infantlarda ve çocuklarda iyi tolere edilir. Gelişen semptomlar deformitenin derecesi ile ilgilidir. Hafif depresyonlarda genelde hiçbir semptom görülmez. Semptomlar genellikle büyümenin hızlı olduğu erken ergenlik döneminde başlar. Orta ve ileri çöküntülerde; eforla gelen çarpıntı, şiddetli göğüs ağrısı, nefes darlığı, dispne, çabuk yorulma, siyanoz, bayılma, taşikardi gibi semptomlar görülebilir. Egzersiz toleransı genelde düşüktür, hastaların yaklaşık yüzde 30’unda sık tekrarlayan pulmoner enfeksiyonlar görülmektedir. Özellikle ileri yaştaki hastaların yüzde 10’unda egzersiz sonrası deformitenin olduğu bölgede ağrı gözlenir.

Pektus ekskavatumun psikolojik etkileri nelerdir?

Psikososyal etki; Pektus ekskavatumlu hastaların çoğu deformitenin görüntüsünden şikayet ederler. Bu önemli psikososyal semptomlara yol açar. Sosyal aktivitelere katılmakta güçlük çekerler. Bu çocuklar olayın farkındadırlar ve genellikle utangaç, içe kapanık ve bazen yalnızdırlar. Ergenlik çağına gelmiş çocuklarda psikolojik etkileri daha net ortaya çıkar.

Pektus ekskavatumda radyolojik tanı metodları nelerdir?

Düz ve lateral akciğer grrafi ilk istenecek tetkiktir. Sternumun vertebraya olan yakınlığı ve skolyoz araştırılır. Solunum fonksiyon testleri ile fonksiyonel bir patoloji olup olmadığına bakılır. Operasyon planlanan hastalarda Toraks BT mutlaka çekilmelidir. Kalp üzerindeki etkileri (bası ve sola yer değiştirme) Elektrokardiyografi (EKG) ile aydınlatılmalıdır. Çarpıntı öyküsü olan hastalarda 24 saat EKG monitorizasyonu ile mitral valv prolapsusu araştırılır.

Pektus ekskavatumda cerrahi tedavinin amacı nedir?

a- Göğüs kafesinin normal gelişimine izin vermek,
b- Sternumun akciğer ve kalbe baskısını engellemek,
c- Postürü düzeltmek,
d- Psikolojik problemleri ortadan kaldırmak.

Pektus Ekskavatum Tanısı, Görülen Şikayetler ve Psikolojik Etkileri hakkındaki bu yazı akciğer kanseri cerrahisi uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından yazılmıştır. Kaynak belirtmeden kopyalanamaz.