Hangi Hastalıklarda Plevral Aralıkta Sıvı Birikir?

Hangi Hastalıklarda Plevral Aralıkta Sıvı Birikir?

Hangi Hastalıklarda Plevral Aralıkta Sıvı Birikir? konusunda yazılan bu yazı akciğer kanser cerrahisi alanında uzman Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından kaleme alınmış ve bilgi amaçlı paylaşılmıştır.

Üç tane efüzyon tipi vardır: Bilateral (her iki göğüs kafesinde sıvı birikimi), masif (bir hemitoraksın büyük kısmını kaplayan sıvı) ve loküle (bir hemitoraksın küçük bir kısmını kaplayan sıvı).

Bir de biyokimyasal analiz sonrası plevral sıvı ayırımı yapılır transüda ve eksuda diye.

Bilateral efüzyon nedeni ek sık kalp yetmezliğidir kardiyak şikayeti olmayan hastalarda malignite (kanser) bilateral efüzyon nedeni olabilir.

Masif plevral efüzyonlarda en sık nedenler kanser (yüzde 60), pnömoni(zatüre) (yüzde 20) ve nadiren tüberküloz ve karaciğer yetmezliğine bağlı sıvı birikimidir.

Loküle (lokalize) plevral sıvı birikimi:Zatüre, göğüs kafesi içi iltihaplanması (ampiyem) ve tüberküloz ön planda düşünülür.

Transüda karekterli plevral sıvı birikimi:Düşük protein içerikli sıvılardır ve plevral sıvı döngüsünü etkileyen hidrostatik – onkotik güçler arasındaki dengesizliğin veya lenf yollarının tıkanması sonucuna bağlı olarak gelişir.

Eksuda karekterli plevral sıvı birikimi ise yüzeyde ve mikrovasküler yapılardaki geçirgenliğin artmasına bağlıdır ve protein içerikleri de yüksektir.

TRANSUDA NEDENLERİ

 1. Konjestif kalp yetmezliği
 2. Nefrotik sendrom
 3. Siroz
 4. Hipoproteinemi
 5. Miksödem
 6. Periton diyalizi

EKSUDA NEDENLERİ

 1. Primer veya Metastatik tümörler
 2. Enfeksiyon
 3. Akciğer nekrozu(infarktı)
 4. Pankreatit
 5. Subdiyafragmatik apse
 6. Travma
 7. Kollojen ve vasküler romatolojik hastalıklar (Romatoit artrit,Lupus)

Hangi Hastalıklarda Plevral Aralıkta Sıvı Birikir? hakkındaki bu yazı akciğer kanseri cerrahisi uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından yazılmıştır. Kaynak belirtmeden kopyalanamaz.