Göğüs Duvarı Tümörü Nedir? Tanı Nasıl Konur?

Göğüs Duvarı Tümörü Nedir? Tanı Nasıl Konur?

Göğüs Duvarı Tümörü Nedir? Tanı Nasıl Konur? konusunda yazılan bu yazı akciğer kanser cerrahisi alanında uzman Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından kaleme alınmış ve bilgi amaçlı paylaşılmıştır.

Göğüs duvarı tümörleri, göğüs duvarını oluşturan kas ve iskelet sistemi ile ilgili çeşitli tümörlerden oluşur. Göğüs duvarı tümörlerinin yarıdan fazlasını metastatik tümörler oluşturur. Primer malign göğüs duvarı tümörleri ise yumuşak doku, kıkırdak ve kemik dokudan köken alır. Tüm vücut tümörleri arasında yüzde 1- 1.5 oranında görülürler ve yüzde 50-80 oranında da kötü huyludur (maligndirler).

 En sık karşılaşılan malign göğüs duvarı tümörleri; malign fibröz histiyositoma, kondrosarkom ve fibrosarkomlar iken; en sık karşılaşılan bening göğüs duvarı tümörleri kondrom, lipom ve fibromlardır.

 Göğüs duvarı tümörlerinde herhangi bir şikayet olmayabileceği  gibi, ağrılı veya ağrısız şişlik şeklinde de semptom verebilir. Kesin tanı ince iğne aspirasyon biyopsisi, insizyonel biyopsi veya eksizyonel biyopsi ile konur. Cerrahi tedavide geniş rezeksiyon yapılmalıdır. Rezeksiyon sonrası göğüs duvarında oluşan defekt çeşitli sentetik yamalar, hastanın kendi vücudundan  alınan greft ve fleplerle göğüs duvarındaki defekt düzeltilir.

Göğüs duvarı tümörlerinde ne gibi şikayetler olmaktadır?

Göğüs duvarı tümörleri yavaş büyürler ve ilk aşamada herhangi bir şikayete yol açmayabilirler, tümör büyüdükçe şikayetler başlarlar. Özellikle kötü huylu göğüs duvarı tümörleri daha çok şikayete yol açar.

 Ağrı ve şişlik, en sık rastlanan semptomlardır. Primer göğüs duvarı tümörlerinde ağrı, kötü prognoz işaretidir.

Göğüs duvarı tümörlerinde tanı nasıl konulmaktadır?

-Akciğer grafisi

-Tomografi

-PET/CT

-MR (Özellikle nöral kökenli tümörlerin tanısında, tümörün vasküler yapılar ve mediasten ile ilişkisinin tesbitinde MRG çok önemlidir)

-İğne aspirasyonu, insizyonel biyopsi ya da eksizyonel biyopsi

Göğüs Duvarı Tümörü Nedir? Tanı Nasıl Konur? hakkındaki bu yazı akciğer kanseri cerrahisi uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından yazılmıştır. Kaynak belirtmeden kopyalanamaz.