Yerleşim Yerine Göre En Sık Görülen Mediasten Kitleleri

Yerleşim Yerine Göre En Sık Görülen Mediasten Kitleleri

Yerleşim Yerine Göre En Sık Görülen Mediasten Kitleleri konusunda yazılan bu yazı akciğer kanser cerrahisi alanında uzman Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından kaleme alınmış ve bilgi amaçlı paylaşılmıştır.

Ön mediasten

 • Timoma
 • Germ hücreli tümörler (Teratom Seminom Embriyonal hücreli kanser Koriokarsinom)
 • Lenfoma

Orta mediastren

 • Lenfoma
 • Metastatik kitleler
 • Granülomatöz hastalıklar
 • Gelişimsel kistler
 • Perikardiyal kistler
 • Bronkojenik kistler
 • Diyafragma hernisi

Arka mediasten

 • Nörojenik tümörler
 • Periferik sinir kökenli tümörler
 • Sempatik gangliyon kökenli tümörler
 • Paragangliyonik doku tümörleri

MEDİASTE’NİN GERM HÜCRELİ TÜMÖRLERİ

Yüzde 15’i gençlerde ön mediastende bulunur. Malign olanların > yüzde 90’ı erkeklerde görülür. Hücre tipine göre üç grupta incelenir.

 • Benign teratomlar,
 • Seminomlar,
 • Embriyonal tümörler

Malign teratomalar veya Nonseminamatöz MGHT’de denir. Alfa fetal protein (AFP) ve Human chorionic gonadotropin (hCG) üretirler.

 • Koriyokarsinoma,
 • Yolk sac karsinoma,
 • Embriyonal karsinoma,
 • Teratokarsinoma.

POSTERİOR MEDİASTEN TÜMÖRLERİNDEN NÖROJENİK TÜMÖRLER

Tüm mediasten tümörlerinin yüzde 12-21’ini oluştururlar

 • Noral crest,
 • Periferal sinir hücreler
 • Otonom sinir sistemi,
 • Paraganglionik sinir sisteminden köken alırlar.

Posterior mediastendekilerin yüzde 95’i interkostal sinir dalları ve sempatik zincirden köken alır.

Yüzde 70-80’i benigndir. Hastaların çoğunun klinik olarak bir şikayeti yoktur. Tedavi çoğunlukla cerrahi rezeksiyondur

Yerleşim Yerine Göre En Sık Görülen Mediasten Kitleleri hakkındaki bu yazı akciğer kanseri cerrahisi uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından yazılmıştır. Kaynak belirtmeden kopyalanamaz.

Bir önceki 17 Kasım Dünya Akciğer Kanseri Günü başlıklı yazımızda yer alan akciğer kanseri hakkındaki bilgiler ilginizi çekebilir.