Torasik Outlet Sendromunda Teşhis Metotları Nelerdir?

Torasik Outlet Sendromunda Teşhis Metotları Nelerdir?

Torasik Outlet Sendromunda Teşhis Metotları Nelerdir? konusunda yazılan bu yazı akciğer kanser cerrahisi alanında uzman Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından kaleme alınmış ve bilgi amaçlı paylaşılmıştır.

Fizik muayene:

 • Kol ve eller arasında şekil bozukluğu, renk değişikliği ve sinirsel (nörojenik) bozukluğa bağlı kas erimesi (atrofi) nedeniyle farklılık olabilir.
 • Pençe el deformitesi gelişebilir.
 • Hasta zayıf bir kişi ise servikal kaburga elle hissedilebilir.
 • Parmaklarla basınç uygulaması şiddetli ağrı hissi uyandırır.
 • Vasküler bası nedeniyle oluşan üfürüm (thrill) bulgusu alınabilir.
 • Hastanın her iki radial nabzı muayene edilmeli ve karşılaştırılmalıdır.
 •  Her iki kol arasında güç kaybı olup olmadığı  araştırılmalıdır.
 •  Köprücük (klavikula) kemiği  perküsyonunda ağrı oluşması TOS lehine değerlendirilir.
 •  Dinlemekle arter üzerinde ( A.Subklavia basısında) üfürüm duyulabilir.
 • Teşhiste bazı testler vardır ama bunların tanı değeri çok zayıftır. Fizik muayene daha yol gösterici olmaktadır.

Radyoloji tanı metotları:

 • Servikal iki yönlü grafiler
 • PA ve Lateral grafiler akiğer grafileri
 • MR
 • Doopler
 • Anjiografi
 • Venografi

Nörolojik belirleyici test ise EMG’dir (ulnar ileti hızı 60 m/sn altında ise anlamlıdır)

Torasik Outlet Sendromunda Teşhis Metotları Nelerdir? hakkındaki bu yazı akciğer kanseri cerrahisi uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından yazılmıştır. Kaynak belirtmeden kopyalanamaz.