Torasik Outlet Sendromu

Torasik Outlet Sendromu

Torasik Outlet Sendromu konusunda yazılan bu yazı akciğer kanser cerrahisi alanında uzman Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından kaleme alınmış ve bilgi amaçlı paylaşılmıştır.

Göğüs kafesi (Toraks) üst çıkışında, kola giden sinir ve damarsal yapılara bası sonucu ortaya çıkan semptomlar topluluğuna torasik çıkış sendromuna (Torasik outlet sendromu = TOS) denilmektedir.

Torasik outlet sendromunun nedenleri nedir?

Servikoaksillar kanal dediğimiz boyundan koltuk altına doğru uzanan boşluktaki yapıda anatomik darlık etyolojiden sıklıkla sorumludur. Mevcut anatomik darlık üzerine travma veya doğumsal anomali eklenmesi ile şikayetler daha da belirginleşir. Kemik anomalileri yüzde30 oranında gözlenir ve en sık servikal kot (boyunda fazladan oluşan kaburga) anomalisi gözlenir. Ayrıca kostoklavikular alanda on dört adet tanımlanmış fibromuskular bant hiçbir tanı yöntemiyle gösterilemeyen etyolojik bir faktördür. Diğer etyolojik faktörler tablo 1’de özetlenmiştir. Travma sonucu gelişen klavikula (köprücük kemiği), humerus, 1. – 2. Kaburga kırıkları, boyun darbelerine bağlı gelişebilen hematomlar, kas yaralanmaları da TOS’ a neden olabilir.

Torasik Outlet Sendromu

Torasik outlet sendromunda klinik belirtiler nelerdir?

İki gruba ayrılır:

 1. Sinirsel (Nörolojik)
 2. Damarsal (vasküler)

Nörolojik (sinirsel ) olarak : Kolda

 • Ağrı
 • His kaybı (Parestezi)
 • Uyuşukluk
 • El ve kollarda güçsüzlük ve yorgunluk
 • El ve kol kaslarında zayıflık Atrofi (Nadir)
 • Kürek kemiği (Skapula ) ve boyun (servikal) bölgesinde rahatsızlık hissi
 • Yalancı göğüs ağrısı ( Psödoanjina)

Damarsal şikayetler:

 • Arteriyal (Atardamar ) şikayetleri:
 • Nabzın zayıflığı
 • El ve kolda çabuk yorulma
 • Soğukluk – solukluk
 • El parmaklarında kangren
 • Deride pullanma, kıllarda dökülme
 • Eldeki yaraların geç iyileşmesi

Ven (Toplardamar) Şikayetleri:

 • Kolda ve elde şişlik
 • Morarma

Torasik Outlet Sendromu hakkındaki bu yazı akciğer kanseri cerrahisi uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından yazılmıştır. Kaynak belirtmeden kopyalanamaz.