Pnömotoraksa Neden Olan Bleb Ve Bülün Tanımı

Pnömotoraksa Neden Olan Bleb Ve Bülün Tanımı

Pnömotoraksa Neden Olan Bleb Ve Bülün Tanımı konusunda yazılan bu yazı akciğer kanser cerrahisi alanında uzman Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından kaleme alınmış ve bilgi amaçlı paylaşılmıştır.

Bleb Nedir?

Blebbülden daha küçük (1cm veya daha küçük) içinde hava bulunan boşluklardır.

Bleb Oluşum Etyolojisi

 • Toraks boşluğunun üst kısmında daha fazla negatif basıncın olması
 • İskemik nedenler
 • Sigara
 • Enfeksiyonlar

Bül Nedir?

Akciğerin aşırı distansiyonunun, subplevral alveol rüptürü ile sonuçlanmaktadır.

Havanın periferik diseksiyonu ise visseral plevra hemen altında hava içeren boşlukların (bül) oluşmasına neden olur.

Bül Oluşum Etyolojisi

 • Bleb benzeri nedenlerle oluşur,
 • Bül > 1 cm keseler,
 • Akciğer içinde kısmen kalınlaşmış fibrotik plevra,
 • Kısmen de fibrotik doku ile çevrilidir.

Primer Spontan Pnömotorakslı Tipik Hasta Profili

 • Sigara içen
 • Uzun boylu
 • Zayıf
 • Adolesan / genç yetişkin
 • Erkek

Sigara içen, uzun boylu, zayıf, genç yetişkin erkeklerde daha sık olmak üzere 100 binde 5-10 kişide görülür. Erkeklerde kadınlardan 6 kat daha sıktır. Ülkemizde yılda 13 bin civarında pnömotoraks vakası olmakta, bunların 10 bine yakını yatırılarak tedavi edilmektedir. Hastaların yüzde 40’a yakını 15-45 yaş grubunda ve 3’te biri erkektir.

Sekonder Spontan Pnömotoraksta Tipik Hasta Profili

Sigara içen;

> 45 yaş;

Erkek hastalar ağırlıklı;

Ağır Dispneik;

KOAH’ lı

Pnömotoraks – Patofizyolojisi

• Uzun boy Þakciğer apeksinde iskemi (PSP)

 • akciğer büyüme hızı  > vasküler büyüme hızı
 • alveollerde daha yüksek gerilim

•  Sigara içimi, KOAH Þküçük hava yolu obstrüksiyonu (PSP, SSP)

 • alveol destrüksiyonu,
 • öksürükle oluşan yüksek intrapulmoner basınç
 • Vital kapasite azalması ve ventilasyon / perfüzyon oranı bozukluğuna bağlı PaOdüşer.
 • PSP’de bu düşüş genellikle tolere edebilir.
 • SSP’de ise, alveoler hipoventilasyon ve respiratuar asidoz solunum yetmezliğine neden olabilir.

Pnömotoraksta Tanı Yöntemleri nelerdir?

 • Anamnez
 • Fizik muayene
 • PA Akciğer grafisi
 • Bilgisayarlı tomografi
 • Torasentez (Acil durumlarda)

Pnömptorax ta ne gibi şikayetler olabilir?

Ani başlayan göğüs ağrısı →  (PSP),
Nefes darlığı →  (SSP),
Öksürük,
Sigara içici,
Daha önce tüp takılması
Çarpıntı,
Ağrı Şoku.

Pnömotoraksta Fizik Muayene de neler görülmektedir?

Fizik muayene bulguları akciğerin kapanma oranına göre değişir.

Taşikardi
Palpasyonla o tarafta vibrasyon torasik alınmaz
Perküsyonda sonarite artmış,
Oskültasyonda o taraf solunum sesleri azalmıştır ya da alınmaz.

Tansiyon pnömotoraks         

Mediastinal kayma bulguları
İnspeksiyonda pnomotoraksin olduğu hemiteraks karşı tarafa göre daha geniştir
Taşikardi > 140
Hipotansiyon
Siyanoz
Venöz dolgunluk

Pnömotoraksa Neden Olan Bleb Ve Bülün Tanımı hakkındaki bu yazı akciğer kanseri cerrahisi uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından yazılmıştır. Kaynak belirtmeden kopyalanamaz.