Göğüs Boşluğunda Sıvı Birikiminde Tanı Nasıl Konur?

Göğüs Boşluğunda Sıvı Birikiminde Tanı Nasıl Konur?

Göğüs Boşluğunda Sıvı Birikiminde Tanı Nasıl Konur? konusunda yazılan bu yazı akciğer kanser cerrahisi alanında uzman Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından kaleme alınmış ve bilgi amaçlı paylaşılmıştır.

Öncelikle hastadan iyi bir anamnez alınmalıdır: hastanın yakın zamanda seyahat edip etmediği, soğuğa maruz kalıp kalmadığı, ateşli bir hastalık geçirip geçirmediği, herhangi bir romatolojik rahatsızlığının olup olmadığı, daha önce tedavi gördüğü herhangi bir kanser hastalığı, mesleği (asbest maruziyeti), bölgesel olarak nerede ikamet ettiği (özellikle mezotelyoma hastalığı yönünden), sigara alışkanlığı sorgulanmalıdır. Daha sonra fizik muayene ve radyolojik inceleme yöntemlerine başvurulur. Akciğer grafisi ilk başvurulacak en basit radyolojik tanı yöntemidir.

Bilgisayarlı Tomografi (BT):
Akciğer filminden sonra ilk başvurulacak radyolojik tetkik BT sıvının yanı sıra akciğer ve mediastinal yapılar değerlendirilir. Loküle sıvıların tanısında BT önemlidir.

Ultrasonografi
Özellikle torasentez, plevral biyopsi veya toraks tüpü yerleştirilmesinde yol gösterici olarak kullanılsa da tanı yöntemi olarak da kullanılabilir.

PLEVRAL EFÜZYON DA İNVAZİF TANISAL İŞLEMLER NELERDİR?

İnvazif Tanısal Girişimler

Akciğer filminde plevral efüzyon tespit edildiğinde, benign bir hastalıktan emin olunmadığı sürece torasentez yapılması gerekir. Torasentez lokal anestezi altında yapılır.

Torasentez

Torasentez yapılmasında tek sakıncalı durum kanama bozukluğudur.

Rölatif kontraendikasyonlar hastanın:

– Mekanik ventilatöre bağlı olması

– Pnömonektomili (Bir akciğeri alınmış) olup, kalan akciğer tarafında az miktarda sıvı olmasıdır.

Torasentez sonrası komplikasyonlar azdır en sık görülen pnömotorakstır. Torasentez diagnostik bir yöntemdir, fakat solunum sıkıntısını gidermek amacıyla palyatif olarak da yapılabilir.

Histolojik tanı, Kapalı plevra biyopsisi veya video torakoskopik cerrahi (VATS) ile biyopsi yapılır.

Malign plevral effüzyonlar (Kansere bağlı plevral sıvı)

Kanserli hastalarda önemli bir sorundur,

Sıklıkla oluşumu hastalığın yaygınlığı veya metastaz yapması ile ilişkili,

Eksüdatif plevral effüzyonların arasında infeksiyonlardan sonra ikinci sırada ve kansere sekonder yüzde 42-77 oranında görülmekte,

Tanısı plevral sıvıda veya plevral dokuda malign hücrelerin gösterilmesi ile konabilir.

Amerikada her yıl 150 bin yeni MPE olgusu bekleniyor.

İleri evre ya da nüks kanser nedeni olduğu gibi, Kanserin ilk bulgusu da olabilir. En sık nedeni Akciğer Kanseridir. İlk değerlendirmelerde yüzde 15, hastalığın seyri sırasında ve yaygın hastalıkta yüzde 50 oranında bulunur.

Erkeklerde kansere bağlı plevral efüzyonun başında akciğer kanseri, kadınlarda en sık kansere bağlı plevral efüzyonun başında meme kanseri gelmektedir.

KANSERE BAĞLI PLEVRAL VİDEOTORAKOSKOPİK (VATS) BİYOPSİ VE DRENAJ

Kanser hikayesi olan hastalarda başka bir klinik bozukluk yok ise hiç vakit kaybedilmeden direk VATS işlemi yapılmalıdır, hatta bölgesel olarak mezotelyoma anamnezi olan mesleki risk taşıyan hastalarda da direk VATS işlemi yapılmalıdır.

Bu işlem hem tedavi hem de tanı açısından vakit kaybını ortadan kaldırmaktadır.

İşlem tek port (delik) girişinden genelde lokal anestezi altında gerekirse genel anestezi altında yapılır.

Göğüs Boşluğunda Sıvı Birikiminde Tanı Nasıl Konur? hakkındaki bu yazı akciğer kanseri cerrahisi uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından yazılmıştır. Kaynak belirtmeden kopyalanamaz.