Çocuklarda Yabancı Cisimlere Dikkat

Çocuklarda Yabancı Cisimlere Dikkat

Çocuklarda Yabancı Cisimlere Dikkat konusunda yazılan bu yazı akciğer kanser cerrahisi alanında uzman Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından kaleme alınmış ve bilgi amaçlı paylaşılmıştır.

Her yaşta görülebilmesine rağmen çocuklarda daha sıktır ve çocukluk çağındaki kazayla ölümlerin en önemli nedenlerinden biridir.

Yabancı cisim aspirasyonları çocuklarda 0-3 yaş arasında sık görülmekle beraber özellikle erişkin tip beslenmeye geçilen yaş olan ilk 6 yaş risk taşımaktadır.

Erişkinlerde sağ ana bronş trakea ile geniş açıdan dolayı yabancı cisimlerin çoğu sağ tarafa yerleşir. Sağ ana bronş aynı zamanda geniş çapından dolayı daha fazla hava sirkülasyonu taşır. Çocuklarda sağ ve sol ana bronşlara eşit oranda yerleşmektedir.

Ülkemizde bölgesel olarak sık rastlanan yabancı cisimler: Karadeniz bölgesinde fındık, Güneydoğu da fıstık, orta Anadolu da ay çekirdeği aspirasyonuna daha sık rastlanır.

Erişkinlerde gıda maddeleri içinde sıklıkla tavuk kemiği, balık kılçığı, zeytin çekirdeği başta olmak üzere çeşitli yiyecekler, başörtüsü iğnesi, raptiye, kalem, pil diğer yabancı cisimlerdir.

 Çocuklarda ise oyuncak parçaları daha sık olacak şekilde pil, kale kapağı, boncuk, toka gibi cisimler tespit edilmiş.

Yabancı cisim aspirasyonunda ne gibi şikayetler olur:

Ani öksürük, boğulma ve morarmaya yol açar. Özellikle çocuklarda bu gibi şikayetlerde her zaman yabancı cisim akla gelmelidir. Şikayetin ani olması, hikaye ve daha önce ateş olmaması yabancı cismi diğer sebeplerden ayırır. Şikayetler öksürük, havlama tarzı nefes alma, ağızdan salya akması ve ciddi solunum sıkıntısı gibi klinik durumlarda görülebilir.

Yabancı cisim teşhisi nasıl konur:

  • Hikaye (Anamnez), klinik durum
  • Şüphe
  • Akciğer grafisi (düz ve yan)
  • Akciğer tomografisi
  • Bronkoskopi (hem tedavi – hemde tanı  amacıyla)
  • Cerrahi tedavi (Torakotomi)

Çocuklarda Yabancı Cisimlere Dikkat hakkındaki bu yazı akciğer kanseri cerrahisi uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından yazılmıştır. Kaynak belirtmeden kopyalanamaz.