Akciğer Nodülü Nedir? Takip ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Akciğer Nodülü Nedir? Takip ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Akciğer Nodülü Nedir? Takip ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir? konusunda yazılan bu yazı akciğer kanser cerrahisi alanında uzman Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından kaleme alınmış ve bilgi amaçlı paylaşılmıştır.

Soliter akciğer nodülü;çevresi havalanan akciğer parankimi ile sarılı, 3santime eşit ve 3 santimden küçük çaplı, izoler, sferik, atelektazi, hiler genişleme veya plevral efüzyon ile ilişkisi olmayan radyolojik opasitelerdir.

3 santimden büyük akciğer lezyonlarına kitle denir aksi ispat edilmedikçe kanser olarak düşünülür.

3 milimin altındaki akciğer nodüllerine mikronodül denir.

Akciğerdeki nodüllerin tanısında:Enfeksiyon (mantar, tüberküloz), inflamatuar patolojiler, akciğer içine kanama, hamartom denen iyi huylu akciğer tümörü, kanserler (akciğer kanseri, akciğer dışı tümörlerin metastaz, lenfoma) yer almaktadır.

Nodüllerin çoğunda hastanın herhangi bir şikayeti olmaz. Çoğu iyi huylu olmasına rağmen kanser olma ihtimali de unutulmamalıdır. Akciğer kanseri olsa bile erken evre hastalıktır cerrahi tedavi ile sorun çözülmektedir çoğunlukla.

Akciğer nodülleri için risk faktörleri:

İleri yaş:akciğer kanseri 40 yaş altında nadirdir. 40 – 80 yaş arasında görülme sıklığı artmaktadır.

Cinsiyet:Akciğer kanseri erkeklerde kadınlardan daha sık görülmektedir,

Sigara:Sigara içen erkeklerde akciğer kanseri görülme oranı içmeyenlere göre 10 kat fazla iken ağır içicilerde bu oran 15-35 kata çıkmaktadır.

Akciğer nodül takibi, Toraks BT veya PET/CT ile yapılmaktadır. Riskli hastalar yakından takip edilir, risksiz hastalar da takip süreleri uzun bırakılabilir.

Nodüllerin çoğunluğu akciğer kanseri olmasına rağmen 3 santime eşit ve altında tümörler olduğu için cerrahi tedavi ile yaşam süreleri uzatılmakta ve tam kür sağlanabilmektedir. Cerrahi tedavi, erken evre küçük hücreli dışı akciğer kanseri için standart tedavidir.

2 santimden büyük nodüllere akciğer kanseri ise lobektomi (akciğerin 5 parçasından birini çıkarmak) yapılmakta , 2 cm den küçük nodüllerde segmentektomi (akciğer lobunu oluşturan anatomik yapı) ve wedge (kama biçiminde akciğer deki nodülün çıkarılması) rezeksiyon yapılmaktadır.

Akciğer Nodülü Nedir? Takip ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir? hakkındaki bu yazı akciğer kanseri cerrahisi uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından yazılmıştır. Kaynak belirtmeden kopyalanamaz.