Akciğer Kanserinin Histolojik Özellikleri

Akciğer Kanserinin Histolojik Özellikleri

Akciğer Kanserinin Histolojik Özellikleri konusunda yazılan bu yazı akciğer kanser cerrahisi alanında uzman Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından kaleme alınmış ve bilgi amaçlı paylaşılmıştır.

Akciğer kanseri; solunum yollarını döşeyen epitelden, bronşial adnekslerden ve nöroednokrin hücreler gibi bronşial yapıların özelleşmiş hücrelerinden köken alır.

40 – 70 yaş arası sık görülmekte olup yüzde 2 oranında 40 yaş altında görülmektedir.

Son histolojik sınıflama 2015 yılında yapılmıştır.

Akciğer kanserinin çoğu epitelyal (yüzde 90 – 95) epitelyal tümörlerden oluşmaktadır.

Skuamöz hücreli karsinom, adenokarsinom, büyük hücreli karsinom ve küçük hücreli karsinomdur.

Adenokarsinom

En sık görülen epitelyal akciğer kanseridir. Sigara ile ilişkisi diğer kanser türlerine göre zayıftır genellikle sigara içmeyen kadın hastalarda görülür. Skar dokusu zemininde gelişir periferik – subplevral yerleşim gösterir. Ayırıcı tanıda mezotelyoma ile karışır.2015’de adeno ca yeniden sınıflandırılmış: lepidik, asiner, papiller, mikropapiller ya da solid paternler görülebilir. Lepidik pater iyi prognozu, solid ya da mikropapiller paternlerin baskın olması ise kötü prognozu gösterir. TTF -1 ve Napsin yüzde 80 pozitiftir. CK7, EMA,CEA, Ber EP4 pozitif CK 5/6 ve CK20 negatiftir. Adeno karsinomlarda EGFR (yüzde 20-30) ve K-RAS mutasyonu (yüzde 30) ile ALK-EML4 gen füzyonu (yüzde 2-13) görülebileceğinden küçük biyopsi materyallerinde moleküller testler için doku ayrılmalıdır.

Skuamöz hücreli karsinom

Sigara ile ilişkili, santral yerleşimli, nekroz-kavitasyon bulunan akciğer tümörüdür. Keratinizasyon ve hücresel bağlantılar oluşturması en belirgin histopatolojik özelliklerdir. Son sınıflamada; keratinize, nonkeratinize vebazaloid Skuamöz hc ca olarak yapılmakta. P40,CK5/6 ve CK 7 pozitif iken TTF-1 negatiftir. Bazaloid SHK kötü prognoz.

Büyük hücreli karsinom

Yüzde 5-10’nunu oluşturur. Sigara içimi ile ilişkili, genellikle periferik yerleşimli tm dür.

Küçük Hücreli Akciğer Kanseri

Yüzde 10-15’ini oluşturur.

Akciğer Kanserinin Histolojik Özellikleri hakkındaki bu yazı akciğer kanseri cerrahisi uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından yazılmıştır. Kaynak belirtmeden kopyalanamaz.